Jak napisać tłumaczenie w pracy książkę

Kiedy w organizacji pracownika należy przełożyć na drugą stałą pracę w tej samej firmie, należy przyjąć od niego oświadczenie. Na podstawie tego dokumentu należy zawrzeć z pracownikiem dodatkową umowę do umowy. Przy tłumaczeniu trzeba wydać rozkaz i dodaj wpis do pracowników książki, zrobić znak na osobistej karcie.

Jak napisać tłumaczenie w pracy książkę

Trzeba

  • – dokumenty pracownika;
  • – opis stanowiska pracy instrukcja;
  • – personelu harmonogram;
  • – dokumenty przedsiębiorstwa;
  • – pieczęć organizacji;
  • – prawo pracy;
  • – formularz zlecenia w formie T-8;
  • – formularz wniosku o przeniesienie;
  • – umowa o pracę z pracownikiem.

Instrukcja

1
Tłumaczenie pracownika może być związana ze zmianą produkcyjnych, organizacyjnych warunków pracy lub zmniejszeniem stanu. W tych przypadkach inicjatorem przeprowadzenia zabiegu występuje pracodawca. Gdy u pracownika występuje potrzeba rozwoju kariery, to pragnienie pochodzi od specjalisty. W każdej z wymienionych sytuacji swoją prośbę o przeniesienie pracownik zapisuje w postaci skierowanej na nazwisko dyrektora oświadczenia. W nim podaje zajmowane przez pracownika stanowisko, usługi, a także to stanowisko, na którym chce wykonywać pracy po przekazaniu funkcji.
2
Ponieważ obowiązki zawodowe pracownika przy tłumaczeniu się zmieniają, należy zawrzeć z nim umowę. W nim są wszystkie niezbędne warunki pracy pracownika. Nowe stanowisko może przyjąć spadek/wzrost płac, w porównaniu z dotychczasowej pracy. Jest to ustalane przepisami prawa pracy. Specjalista podpisuje dodatkową umowę, tym samym wyraża zgodę na wszystkie warunki pracodawcy. Dokument pochodzi, заверяется podpisem dyrektora, pieczęcią organizacji.
3
Na podstawie oświadczenia pracownika oraz zawartej umowy kierownikowi przedsiębiorstwa należy wydać rozkaz (używany ujednolicona forma T-8). W części wykonawczej pasują osobowych tego pracownika, jego dotychczasowe stanowisko, a także nowe stanowisko, wynagrodzenie za nią (pensja, dodatki, nagrody). Po заверки rozkazu odbywa zapoznanie się z dokumentem tłumaczenia pracownika.
4
Wpis o przeniesienie w pracy książkę specjalisty wygląda w następujący sposób. Pojawia się kolejny numer wpisu, data tłumaczenia. W informacjach o pracy pisze się stanowisko, dział, gdzie przeniesiony pracownik. Podstawą jest rozkaz w formie T-8. W czwartej kolumnie podawana jest jego numer, data. Заверки pieczęcią i podpisem osoby odpowiedzialnej zapis o przeniesieniu w tej samej firmie nie wymaga.
5
Przy tłumaczeniu specjalisty na inną stałą pracę należy zrobić znak w jego osobistej karcie. Do tego służy jej druga część.
logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.