Jak zrobić kopię karty sim

Kopiowanie karty sim konieczne w przypadku, gdy stara karta jest uszkodzona albo chcesz wykonać karty mniejszych do użytku w telefonie jednocześnie dwóch operatorów.

Jak zrobić kopię karty sim

Trzeba

  • – komputer;
  • – programator;
  • – czysta karta sim;
  • – Woron_scan 1.09;
  • – IC-Prog 1.05 D;
  • – Sim-Emu 6.01.

Instrukcja

1
Włóż kartę sim w telefonie i zabierzcie żądanie kodu pin po włączeniu telefonu. Następnie wyciągnij ją i włóż w programator. Podłącz go do KOMPUTERA. Przeprowadź konfigurację aplikacji do kopiowania kart sim. Uruchom program Woron_scan 1.09, wybierz typ urządzenia w menu Сard Reader – Phoenix Card, a następnie ustaw port i częstotliwość generatora w menu Setting.
2
Następnie wróć do głównego menu aplikacji, kliknij przycisk Ki, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Start. Po zakończeniu procesu skanowania karty wyloguj się z programu, zapisz wynik do pliku. Otwórz go za pomocą Notatnika i znajdź tam wartości IMSI i KI.
3
Uruchom program IC-Prog 1.05 D, aby skopiować kartę sim. Przejdź do menu „Ustawienia”, a następnie wybierz sekcję „Programator”, należy ustawić wartość domyślną – JDM Programmer. W polu „Opóźnienie wejścia/wyjścia” zaznacz 30. Kliknij „OK”. Następnie przejdź do „Opcje”, odznacz pole „Kontrola po zakończeniu programowania, należy w polu „Kontrola przy programowaniu”.
4
Uruchom ponownie aplikację. Przejdź do menu „Ustawienia”, zaznacz pole wyboru Smartcart (Phoenix). Następnie przejdź do menu „Plik” polecenie „Otwórz”. Wybierz plik o nazwie SIM_EMU_FL_6.01_ENG.hex. Ustawić programator w tryb JDM, wszystkie jego ustawienia, ustawiając go w położeniu PROGRAM PIC. Wybierz żądany rodzaj układu i kliknij przycisk „Programować”.
5
Naciśnij na klawiaturze klawisz F4. Ustawić programator w tryb Phoenix, należy ustawić następujące pozycje: do zabudowy z SIM-CLOCK – 3.579 MHz, dla SIM RESET – HIGH RESET SIM DATA – w pozycji SIM READER. Wybierz w programie typu układów. Następnie włóż kartę w programator, otwórz plik SIM_EMU_EP_6.01.hex, kliknij „Programować”.
6
Poczekaj, aż proces zostanie zakończony, a następnie ustaw klonowanie karty. Włóż kartę do telefonu, podłącz go do komputera, uruchom program Sim-Emu 6.01. Wpisz kody IMSI i KI w menu Configure, pkt Config.Pos.
logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.