Jak znaleźć długość prostokąta

Budowa, naprawa, produkcja mebli w domowych warunkach, proces twórczy lub rozwiązanie problemów w dzieckiem-uczniem, to wszystko może zmusić cię wspominać, jak znaleźć długość prostokąta.

Jak znaleźć długość prostokąta

Instrukcja

1
Długość prostokąta można znaleźć na kilka sposobów. Wszystko zależy od danych źródłowych.
2
Wariant pierwszy jest chyba najprostszy.

Jeśli znane szerokość prostokąta i jego powierzchnia, użyjemy wzoru znalezienia placu. Wiadomo, że powierzchnia prostokąta jest równa iloczynowi długości i szerokości prostokąta.

3
Odpowiednio, dzieląc obszar prostokąta, szerokość, otrzymamy jego długości.
4
Wariant drugi, znane szerokość i obwód prostokąta. Znaczy, można użyć formuły znalezienia obwodu.
5
Obwód prostokąta jest możliwe znaleźć składając wartości szerokości i długości i помножив otrzymaną liczbę przez dwa. Znajdujemy nieznaną stronę.
6
Obwód dzielimy na dwa i od otrzymanego odejmowanie szerokości.
7
Jeśli znana jest tylko szerokość prostokąta i długość przekątnej, można skorzystać z pitagorasa klucz Pitagorasa. Podzielić prostokąt na dwie równe prostokątne trójkąta.
8
Pamiętamy, że kwadrat przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów nóg. Znaczy długość (w tej sytuacji jeden z kątów) jest według wzoru: pierwiastek kwadratowy z różnicy wartości przeciwprostokątnej w kwadracie i wielkości катета w kwadracie.
9
Następujący sposób: znany kąt między przekątnych prostokąta i długość przekątnej. Rozważmy trójkąt, utworzony stroną prostokąta i połówki przekątnych. Z twierdzenia cosinusów znajdą się ten bok prostokąta.
logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.