Jak znaleźć boczne żebra w piramidzie

Piramida jest wielościan, którego ściany są trójkąty, które mają wspólny wierzchołek. Obliczenie boczne żebra uczą się w szkole, w praktyce często wspominać подзабытую formułę.

Jak znaleźć boczne żebra w piramidzie

Instrukcja

1
W związku z podstawy piramidy może być trójkątny, czworokątny, itp. Trójkątna piramida nazywa się jeszcze i тетраэдром. W тетраэдре każda ściana może być przyjęta za podstawę.
2
Piramida jest regularnym, prostokątnym, kadłubowa, itp. Prawidłowa piramida nazywa wtedy, gdy jej podstawą jest wielokąt foremny. Wtedy centrum piramidy przewidywane na środek wielokąta, a boczne krawędzie ostrosłupa są równe. W takiej piramidzie boczne ściany są takie same равнобедренными trójkąty.
3
Prostokątna piramida nazywa się wtedy, gdy jedno z jego żeber, prostopadle do podłoża. Wysokość takiej piramidy jest właśnie to żebro. Na podstawie obliczeń wartości wysokości prostokątnego piramidy, długości jej bocznych żeber leży znana twierdzenie Pitagorasa.
4
Do obliczenia żebra właściwej piramidy, należy przeprowadzić jej wysokość z wierzchołka piramidy na podłoże. Dalej rozważać szukane żebro jak катет w trójkącie prostokątnym, również za pomocą twierdzenia Pitagorasa.
5
Boczne żebra w tym scenariuszu jest obliczana wg wzoru b=v h2+ (a2•sin (180°
) 2. Jest kwadratowym korzeniem z sumy kwadratów dwóch boków trójkąta prostokątnego. Jedną stroną jest wysokość ostrosłupa h, druga strona – odcinek łączący środek podstawy prawidłowego ostrosłupa z wierzchołkiem tego podstawy. W tym przypadku a – strona wielokąta foremnego podstawy, n – liczba boków.
Należy zwrócić uwagę
Opis piramidy i badanie jej właściwości rozpoczęto jeszcze w Starożytnej Grecji. Dziś elementy piramidy, jej właściwości i przepisy budowy studiował w szkole na lekcjach geometrii.

Głównymi elementami piramidy są: boczne ściany – trójkąty, które mają wspólny wierzchołek; boczne żebra – strony bocznych ścian, które są udostępniane; апофема (wysokość ściany bocznej, przeprowadzona z wierzchołka, pod warunkiem, że piramida jest prawidłowa), szczyt piramidy – punkt, w którym zbiegają się boczne żebra itp.

logo
Kategoria:
Matematyka

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.