Jak zmierzyć pojemność cylindra

Pod cylindrem rozumieją geometryczna ciało, zasadami, które są kręgi, a kąt między bokiem a podstawą wynosi 90 stopni. W celu obliczenia objętości cylindra istnieją specjalne formuły i metody. Korzystanie z tego lub innego sposobu pomiaru określana tymi narzędziami, którymi dysponujesz.

Jak zmierzyć pojemność cylindra

Trzeba

  • – narzędzia pomiarowe;
  • – kalkulator.

Instrukcja

1
Należy użyć do obliczenia objętości cylindra wzoru:V = H x S, gdzie V – objętość cylindra; H – wysokość; S – powierzchnia jednego z podstaw; x – znak mnożenia.Taką formułę można zastosować tylko w przypadku, gdy powierzchnia podłoża jest znana z warunków zadania i nie wymaga wstępnych obliczeń. Na przykład, jeśli wysokość walca wynosi 2 m, a powierzchnia jednego z jego podstaw jest równa 3,5 m. kw, to V = 2 x 3,5 = 7 m sześc..
2
Jeśli powierzchnia podłoża nie jest znana z warunków, wstępnie wykonać obliczenia. Do tego podnieś do kwadratu znany lub zmierzony promień okręgu, leżące w podstawie, i pomnożyć przez liczbę „pi” równą w przybliżeniu 3,14. Dla przykładu, jeśli promień jest równy 1,2 m, powierzchnia wyniesie: S = 1,2 x 1,2 x 3,14 = 4,52 m. kw. Teraz należy pomnożyć daną wielkość na wysokość cylindra, aby uzyskać jego objętość.
3
Przy znanej średnicy podstawy walca i jego wysokości oblicz objętość geometrycznego ciała według wzoru:V = 3,14 x H x D? / 4, gdzie V – objętość cylindra; 3,14 – liczba „pi”; H – wysokość cylindra; D – średnica; x – znak mnożenia; / – znak dzielenia.Tak, jeżeli średnica okręgu, leżące w podstawie wynosi 0,5 m, a wysokość walca jest równa 1,2 m, wielkość wyniesie: 3,14 x 1,2 x 0,5 x 0,5 / 4 = 0,236 m sześc..
4
Przy znanej długości obwodu podstawy i wysokości znajdź objętość cylindra jako iloczyn wysokości cylindra na iloraz kwadratu długości okręgu według następującego wzoru:V = L? x H / (3,14 x 4), gdzie V – objętość cylindra; 3,14 – liczba „pi”; H – wysokość cylindra; L – długość okręgu, leżącej w podstawie cylindra.
5
Jeśli chcesz zmierzyć wielkość rzeczywistego cylindra, przed przeprowadzeniem obliczeń według jednej z powyższych wzorów należy wykonać pomiar obiektu za pomocą narzędzi pomiarowych. Do pomiarów liniowych parametrów geometrycznych ciała za pomocą linijki, cyrkiel pomiarowy przewód lub ruletkę.
6
Zastosuj zasadę kopiowania, jeśli mierzyć parametry cylindra na miejscu nie jest możliwe. Do tego zrób zdjęcie cylinder, w tym jego podstawy i wysokości, umieszczając obok linię lub przedmiot o znanych wymiarach, na przykład, pudełka zapałek. Następnie wykonaj pomiar wielkości zdjęcia, przekręcając dane w odpowiedniej skali.
logo
Article Categories:
Matematyka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *