Jak zmienić warunki techniczne

Warunki techniczne – standard przedsiębiorstwa, który jest rozwijany na jakiś jeden konkretny produkt, materiału, substancji lub ich grupy, przy braku innych oficjalnie zatwierdzonych standardów. Których możecie następnie zmienić warunki techniczne, aby następnie zarejestrować je jako oficjalnego dokumentu, należy zgodnie z GOST 2.114-95 „warunki Techniczne. Zasady tworzenia, prezentacji i projektowania”.

Jak zmienić warunki techniczne

Instrukcja

1
Warunki techniczne odnoszą się do projektowej i dokumentacji technologicznej, dlatego do ich rejestracji i utrzymania spełniać bardzo surowe wymagania. Niezależnie od tego, na jaki produkt lub materiał można opracować ten dokument, jego struktura będzie zawsze taka sama. Oprócz części wprowadzającej – warunków ogólnych, stanowiących przedmiot standaryzacji z listą używanych terminów i definicji, warunki techniczne powinny zawierać kilka podstawowych partycji.
2
Sekcje warunków technicznych powinny być określone w określonej kolejności: wymagania techniczne wyrobu, wymagania dotyczące zabezpieczeń, wymagania dotyczące ochrony środowiska, zasady odbioru produktu, metody kontroli jego działania lub charakterystycznych parametrów, warunki transportu i przechowywania, z instrukcją obsługi i gwarancję producenta.
3
Spis treści opracowywanych warunków technicznych musi spełniać wymogi państwowych, krajowych i branżowych standardów, które rozprzestrzeniają się na ten rodzaj wyrobów, materiałów lub substancji. W nich muszą być określone wymagania norm państwowych, w stosunku do danych produktów.
4
W tym przypadku, jeśli produkt wymaga uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa pożarowego lub wybuchowości kieruje się załączonym urządzeń elektrycznych, w warunki techniczne koniecznie włącz wymagania bezpieczeństwa pożarowego lub charakterystyki wybuchowości kieruje się załączonym.
5
Wygląd warunków technicznych powinno być zgodne z GOST R 6.30-2003 „Sporządzenie dokumentacji technicznej”. Opracowane warunki techniczne należy zarejestrować w nowym organie standaryzacji.
Należy zwrócić uwagę
Warunki techniczne – ważny dokument, pracownik potwierdzeniem rzetelności firmy. Są one niezbędne, ponieważ certyfikacja nowych produktów odbywa się jak sprawdzanie zgodności tego dokumentu.

logo
Article Categories:
Różny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *