Jak zmienić położenie przycisków

Zadanie zmienić kolejność przycisków na różnych panelach zawsze pozostaje aktualne dla większości użytkowników, ponieważ pozwala dostosować niektóre opcje wyświetlania zgodnie z indywidualnymi preferencjami.

Jak zmienić położenie przycisków

Instrukcja

1
Przeciągnij do zmiany lokalizacji przycisk na pasku zadań systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 w pożądaną pozycję. Należy przy tym pamiętać, że:- rozmieszczenie ikon w obszarze powiadomień może być zmieniona w ten sam sposób;- lokalizacja przeniesionego umieszczonej w pasku zadań przycisku aplikacji jest zapisywany i po jego zamknięciu;- lokalizacja przeniesionego luźnej w pasku zadań przycisku aplikacji utrzymuje się, aż do zakończenia jego pracy;- okna plików, używanych aplikacji, są zgrupowane w jednej dziedzinie, niezależnie od czasu ich otwarcia (dla Windows 7).
2
Rozwiń menu „Widok” górnym pasku narzędzi i wybierz opcję „Pasek narzędzi” do wykonania operacji zmiany położenia przycisków (dla systemu Microsoft Windows w wersji 2000 i wyżej).
3
Wybierz polecenie „Ustawienia” i wprowadź do zmiany lokalizacji przycisk w katalogu po lewej stronie otwartego okna dialogowego ustawienia.
4
Zmień lokalizację wybranego przycisku za pomocą specjalnego przycisku „w Dół” lub „w Górę” lub skorzystaj z innymi opcjami zmiany parametrów:- wprowadź odpowiedni przycisk w katalogu w lewej części okna ustawienia i dodać ją do paska poprzez naciśnięcie przycisku „Dodaj”;- wprowadź odpowiedni przycisk w katalogu w lewej części okna ustawienia i usunąć go z panelu naciśnięcie przycisku „Usuń”;- wprowadź żądaną opcję wyświetlania wybranego przycisku z listy rozwijanej linii „Tekst przycisku, aby zmienić położenie tekstu lub rozmiarów ikony;- wróć do oryginalnego widoku paska narzędzi poprzez naciśnięcie przycisku „Reset” (dla systemu Microsoft Windows w wersji 2000 i wyżej).
5
Wywołaj menu główne systemu operacyjnego Microsoft Windows w celu realizacji procedury zmiany położenia przycisków na pasku narzędzi przeglądarki Firefox i przejdź do opcji „Wszystkie programy”.
6
Uruchom program Mozilla Firefox i rozwiń menu „Widok” górnym pasku narzędzi okna programu.
7
Wybierz „Paski narzędzi” i otwórz okno dialogowe ustawień, naciskając przycisk „Dostosuj”.
8
Przeciągnij do zmiany lokalizacji przycisk żądanej pozycji i zamknij przeglądarki (Firefox).
logo
Article Categories:
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *