Jak zmienić ikonę programu

Wymiana ikony aplikacji w systemie Windows może być zrealizowana jako standardowymi środkami samego systemu, jak i z użyciem dodatkowych specjalistycznych aplikacji.

Jak zmienić ikonę programu

Trzeba

  • – Resource Tuner

Instrukcja

1
Wywołaj menu kontekstowe podlegających zmianie ikony programu kliknięciem prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie „Właściwości” dla rozpoczęcia procesu. Przejdź na zakładkę „Ustawienia” w wyświetlonym oknie dialogowym i naciśnij przycisk „Zmień ikonę” znajdującego się w dolnej części okna.
2
Wprowadź odpowiednią ikonę w oknie dialogowym lub skorzystaj z przycisku „Przeglądaj”, aby wybrać własnego obrazu. Zatwierdź swój wybór, naciskając przycisk „Otwórz” i autoryzuj wykonanie wybranego działania przez naciśnięcie przycisku OK w poprzednich oknach dialogowych.
3
Pobierz i zainstaluj na komputerze oprogramowanie, aplikacja Resource Tuner, za darmo darmowy w internecie do stosowania alternatywnej metody wymiany ikonę wybranego programu. Należy zwrócić uwagę na to, że pliki programów zawierają 12 ikon różnej wielkości i ilości kolorów, zebrane w Icon Groups. Upewnij się, że obraz jest przeznaczony do wymiany standardowej ikony, zgodny z numeru pr ikony.
4
Uruchom plik wykonywalny ResourceTuner.exe i rozwiń pierwszy folder o nazwie Icon Entry w katalogu na stronie głównej aplikacji. Określ, która ma zostać wymieniona ikona na liście nowego okna dialogowego aplikacji Resorce Tuner i zapisz wybrany obraz w formacie .ico na pulpicie, naciskając przycisk Resource Save As górnej serwisowej panelu okna aplikacji.
5
Wybierz narzędzie edytora zdjęć, naciskając przycisk Resource Editor i użyj przycisku Open Source File dla wyboru odpowiedniej ikony. Wprowadź żądany obraz i zatwierdź swój wybór, naciskając przycisk OK. Rozwiń menu File górnej serwisowej panelu okna Resource Tuner i wprowadź polecenie Save File As w celu zastosowania wprowadzonych zmian.
6
Autoryzuj edycja rozmiaru wybranego pliku, naciskając przycisk Yes w oknie zapytania aplikacji lub naciśnij przycisk Cancel, aby anulować wymiany ikony.
logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.