Jak włączyć java script w „Operze”

Wiele aplikacji, wpuszczone w internet-strony, korzystają z technologii i specjalny język programowania Java. Jednak mimo podobieństwa nazw, JavaScript i właściwie Java – to dwie zupełnie różne funkcje, przeznaczone do wykonywania różnych zadań.

Jak włączyć java script w

Instrukcja

1
Pobierz i zainstaluj na komputerze najnowszą wersję swobodnie rozpowszechniane na technologii Java z oficjalnej strony firmy.
2
Wywołaj menu główne systemu komputera przez naciśnięcie przycisku „Start” i przejdź do opcji „Wszystkie programy” do realizacji procedury włączyć JavaScript w przeglądarce Opera.
3
Uruchom aplikację i otwórz menu „Narzędzia” pasku narzędzi u góry okna przeglądarki.
4
Wprowadź polecenie „Ustawienia” i wybierz zakładkę „Zawartość” w wyświetlonym oknie dialogowym.
5
Zastosowanie pola wyboru w polu „Włącz JavaScript” i „Włącz obsługę języka Java” i potwierdzić zastosowanie wybranych zmian przyciskiem OK.
6
Wykonaj podobną operację włączyć JavaScript i innych zainstalowanych przeglądarkach – uruchom program Mozilla Firefox i rozwiń menu „Narzędzia”, znajdujący się w pasku narzędzi u góry okna aplikacji.
7
Przejdź do opcji „Ustawienia” i wybierz zakładkę „Zawartość” w wyświetlonym oknie dialogowym ustawień.
8
Zastosowanie pola wyboru w polu „Użyj Java” i „włącz obsługę języka JavaScript” i potwierdź zapisanie dokonanych zmian przyciskiem OK.
9
Uruchom przeglądarkę internetową Internet Explorer, rozwiń menu „Narzędzia” w górnej serwisowej pasku narzędzi głównego okna przeglądarki.
10
Wprowadź polecenie „opcje internetowe” i wybierz zakładkę „Bezpieczeństwo” w wyświetlonym oknie dialogowym właściwości.
11
Wywołaj następujące okno dialogowe ustawień zabezpieczeń, naciskając przycisk „Inny” w dolnej części okna właściwości.
12
Przejdź do grupy „Skrypty” i zastosuj pole wyboru „Zezwalaj” w sekcji „wykonywanie Aktywnych skryptów”.
13
Stosuje się również pole wyboru „Zezwalaj” w sekcji „Wykonanie skryptów apletów języka Java” i potwierdzić zastosowanie wybranych zmian przyciskiem OK.
14
Uruchom ponownie używaną przeglądarkę, aby zapisać nowe ustawienia.
logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.