Jak zmienić typ folderu

Typ folderu w systemie operacyjnym Microsoft Windows określa kategorię zapisanych danych. Domyślnie istnieje 7 rodzajów folderów: dokumenty, zdjęcia, album zdjęć, muzyka, artysta, album i wideo. Użytkownik może zmienić różne ustawienia wyświetlania wybranego folderu.

Jak zmienić typ folderu

Instrukcja

1
Wywołaj menu główne systemu operacyjnego Microsoft Windows, naciskając przycisk „Start” i wybierz opcję „Panel sterowania”.
2
Rozwiń link „Wygląd i personalizacja”, a następnie kliknij pozycję „opcje folderów”.
3
Przejdź na zakładkę „Ogólne” otwartego okna dialogowego i wybierz polecenie Użyj klasycznych folderów systemu Windows”, aby wyłączyć obszarze powiadomień we wszystkich folderach.
4
Wybierz opcję „otwórz każdy folder w osobnym oknie” dla zakazu otwarcia nowego folderu w zakładce poprzedniego okna lub wybierz opcję „Otwórz za pomocą jednego” do rezygnacji z podwójnego kliknięcia.
5
Przejdź na zakładkę „Widok” i zastosuj pola wyboru w polach „Zawsze pokazuj ikony, nigdy miniatury”, „Zawsze pokazuj menu” i „Wyświetl informacje o rozmiarze plików w poradach folderów”.
6
Zastosowanie pola wyboru w polu „Pokaż ukryte pliki i foldery”, „Pokaż prosty widok folderów na liście folderów Eksploratora” i odznacz pole „Ukryj rozszerzenia znanych typów plików”.
7
Skorzystaj z funkcji przywracania właściwości folderu, w przypadku zmiany rodzaju po ekspozycji złośliwego oprogramowania. Aby to zrobić, należy wywołać menu główne systemu operacyjnego Microsoft Windows i przejdź do opcji „Uruchom”.
8
Wpisz regedit w polu „Otwórz” i potwierdzić wykonanie polecenia uruchomienia narzędzia „Edytor rejestru” przyciskiem OK.
9
Rozwiń gałąź реестраHKEY_CURRENT_USERSoftwaremicrosoftwindowscurrentversionи zmień (lub jeśli to konieczne, utwórz) wartość ciągu NoFolderOptions na 1, aby wyświetlić lub 0 – do ukrywania menu właściwości folderu.
10
Wróć do zakładki „Podgląd” w oknie dialogowym „opcje folderów” i zastosuj pola wyboru w polach „przywróć poprzednie okna folderów po zalogowaniu” i „Użyj pól wyboru do zaznaczania elementów”, aby zmienić wymaganych parametrów.
11
Wyczyść pola wyboru w polach „Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego”, „zapamiętaj ustawienia wyświetlania każdego folderu”, „Pokaż litery dysków” i „Pokaż obsługi wyświetlić w okienku podglądu”.
logo
Article Categories:
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *