Jak zmienić właściwości systemu w XP

Zmiana właściwości systemu operacyjnego Microsoft Windows XP należy do kategorii standardowych zadań optymalizacji systemu i nie zakłada pozyskania dodatkowego oprogramowania innych firm.

Jak zmienić właściwości systemu w XP

Instrukcja

1
Wywołaj menu główne systemu operacyjnego Microsoft Windows XP, naciskając przycisk „Start” i rozwiń menu kontekstowe elementu „Mój komputer” kliknięcie prawym przyciskiem myszy, aby wykonać operację zmiany właściwości systemu.
2
Wprowadź polecenie „Właściwości” lub skorzystaj z alternatywnym sposobem otwarcia panelu. Do tego wróć do głównego menu „Start” i wybierz opcję „Panel sterowania”.
3
Rozwiń łącze Wydajność i konserwacja, a następnie kliknij pozycję „System”.
4
Przejdź do zakładki „Przywracanie systemu” okna dialogowego właściwości i zastosowanie pole wyboru „Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach”.
5
Potwierdź wykonanie polecenia, naciskając przycisk „Zastosuj”, a następnie kliknij kartę aktualizacje Automatyczne.
6
Zastosuj pole wyboru „Wyłącz aktualizacje automatyczne” i zatwierdź swój wybór, naciskając przycisk „Zastosuj”.
7
Przejdź na kartę „zdalny” i usuń zaznaczenie pola wyboru na wszystkich polach.
8
Potwierdź wykonanie polecenia, naciskając przycisk „Zastosuj”, a następnie przejdź na zakładkę „Zaawansowane”.
9
Kliknij przycisk „Ustawienia” w grupie „Wydajność” i przejdź do zakładki „efekty Wizualne” nowego okna dialogowego.
10
Wybierz opcję „efekty Specjalne” i zastosuj pola wyboru w polach „Używanie stylów”, „Wygładzić nierówności czcionek ekranowych” i „Korzystanie z typowych zadań dla folderów”.
11
Usuń wszystkie pozostałe pola wyboru na wszystkich polach i zatwierdź swój wybór, naciskając przycisk „Zastosuj”.
12
Wróć do panelu „Opcje wydajności” i przejdź na zakładkę „Zaawansowane”.
13
Zastosowanie pola wyboru w polach „Użycie pamięci” i „Podział czasu procesora” i zatwierdź swój wybór, naciskając przycisk „Zastosuj”.
14
Kliknij przycisk „Edytuj” w sekcji „pamięć Wirtualna” i wprowadź żądane wartości w odpowiednich polach.
logo
Article Categories:
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *