Jak zbudować funkcję dystrybucji

Ustawa dystrybucji losowa – jest to stosunek, ustala związek między możliwymi wartościami losowej wielkości i prawdopodobieństwa pojawienia się ich w tescie. Wiadomo trzy podstawowe prawa dystrybucji losowych: szereg rozkładu prawdopodobieństwa (tylko dla dyskretnych losowych), funkcja rozkładu gęstości prawdopodobieństwa.

Jak zbudować funkcję dystrybucji

Instrukcja

1
Funkcja rozkładu (czasem całkowania prawo dystrybucji) – jest to uniwersalne prawo dystrybucji, nadające się do вероятностного opisu jak dyskretnych, jak i ciągłych ST X (losowych X). Jest zdefiniowany jako funkcja argumentu x (może być i jego możliwych wartości X=x) jest równa F(x)=P(X
2
Rozważmy zadanie budowania F(x) discrete losowa X, ustawionej obok prawdopodobieństwa i przedstawionej wielokątem dystrybucji na rysunku 1. Dla prostoty ograniczymy się do 4-nożowy możliwymi wartościami.
3
Podczas X?x1 F(x)=0, ponieważ zdarzenie {X
4
W przypadku X>x4 F(x)=p1+p2+p3+p4=1 (warunkowe нормировки). Inne wytłumaczenie – w tym przypadku zdarzenie {x
5
Dla dyskretnych ST o n wartości, liczba „schodków” na wykresie funkcji dystrybucji, oczywiście, będzie równa n. Przy n, стремящемся do nieskończoności, przy założeniu, że dyskretne punkty „bardzo często” wypełniają całą numeryczne bezpośrednie (lub jej fragment), otrzymujemy, że na wykresie funkcji rozkładu pojawia się coraz więcej i więcej stopni, wszystkie mniejszych („ползущих”, przy okazji, w górę), które w zakresie przechodzą na ciągłą linię, która tworzy wykres funkcji rozkładu ciągłego losowa.
6
Warto zauważyć, że podstawowe własności funkcji rozkład: P(x1?X
logo
Kategoria:
Matematyka

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.