Jak zapisać pliki RTF

Zapisywanie pliku z danymi jest końcowym etapem tworzenia lub modyfikacji. Jednym z aspektów prawidłowego zapisywania dokumentu jest jego wybór formatu. Na przykład, pliki RTF są obsługiwane przez wiele aplikacji.

Jak zapisać pliki RTF

Instrukcja

1
Format plików Rich Text Format pozwala nie tylko zapisywać wiadomości tekstowe, dokumenty, ale i dodane do nich trudne elementy, na przykład, zdjęcia, tabele, hiperłącza itp. Przy tym RTF-pliki można przenosić z jednego edytora tekstu na inny w ramach jednej lub różnych systemów operacyjnych, co nie prowadzi do utraty danych lub przesunięcia na stronie.
2
Utwórz dokument w dowolnym edytorze tekstowym i kliknij przycisk „Zapisz”. Edytor WordPad automatycznie zapisuje pliki RTF. W programie Word, należy wybrać wiersz „Tekst w formacie RTF” w polu „Typ pliku”, wprowadź nazwę pliku i kliknij przycisk „Zapisz”.
3
Podstawę RTF-pliku wynosi tekst, więc stworzyć taki dokument można i narzędzi programowania. Na przykład, programiści PHP wykorzystywane do generowania tekstów w tym formacie biblioteki PhpRtf Lite, a w języku Perl do tego został stworzony moduł RTF::Writer.
4
Zapisz plik RTF możliwe, przekształcenie go z nie mniej popularnego formatu pdf. Można to zrobić za pomocą narzędzia Adobe Acrobat Professional. Otwórz plik pdf, wybierz w menu polecenie „Zapisz jako”, określ format pliku wyjściowego.
5
Zmień ustawienia eksportu w razie potrzeby, naciskając na przycisk „Ustawienia”. Na przykład: zapisać zawijanie tekstu, układ strony, włącz komentarze i zdjęcia, wykonać rozpoznawanie tekstu, obrazu, itp. Kliknij „Ok” i „Zapisz” w oknie zapisywania.
6
Niestety, po przejściu z formatu pdf do formatu rtf pliki nie zawsze są podobne do swojej pierwotnej treści. Część informacji podczas konwersji może zostać utracone.
7
Pliki RTF znacznie „cięższe” innych formatów, jednak ich uniwersalność przyciąga w razie potrzeby częstej wymiany informacji z użytkownikami pracującymi na innych platformach.
8
Zazwyczaj plikami w formacie RTF korzystają miłośnicy edytora Microsoft Word. To pozwala nie martwić się o możliwości przeczytaniu dokumentu przez odbiorcę w każdym innym edytorze, w tym najstarsze wersje.
logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.