Jak wypełnić książkę pracy na pół etatu

Nagrywanie w pracy książkę o pracy na pół etatu odbywa się na wniosek pracownika. Sprawiają, że według głównego miejsca pracy, z zachowaniem pewnych zasad.

Jak wypełnić książkę pracy na pół etatu

Trzeba

  • Zaświadczenie o pracy na pół etatu.

Instrukcja

1
Nadaj nagrywania numer (wykres 1). W rubryce 2 ustawić aktualną datę. Zapisz ją cyframi arabskimi w kolejności: liczba – 2 znaki, miesiąc – 2 znaki, rok – 4 miejsca. Na przykład, 01.08.2011. Użyj taki format po wskazaniu dowolnej daty w pracy książkę.
2
W rubryce 3: „Informacje na temat poszukiwania pracy, przeniesienie do innej stałej pracy, kwalifikacji, rezygnacji” napisz „Przyjęty (przyjęta) do pracy na pół etatu…”. Następnie wprowadź nazwę pracodawcy, nazwa jednostki organizacyjnej i stanowiska. W rubryce 4 należy podać dokument, na podstawie którego pracownik zaliczony w stanie. Taka nazwa musi być dokładne i kompletne, z datą dokumentu i jego numer rejestracyjny. Przy tym najpierw podaje się datę i numer dokumentu, a następnie nazwa.
3
W przypadku rezygnacji w rubryce 3 dodać następujący wpis: „Zwolniony (zwolniona) z pracy na pół etatu…” , a następnie wprowadź nazwę pracodawcy, a następnie – artykuł ustawy, jej część, stanowisko, zgodnie z którymi nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy. Konieczne jest również dokładne objaśnienia przepisów prawa.
4
Gdy pracownik podejmuje pracę na pół etatu w tej samej organizacji, gdzie on jest zajęty według głównego miejsca pracy, w nagraniu o pracę na pół etatu nazwa pracodawcy nie określa się.
5
Jeśli pracownik był zatrudniony na pół etatu i umowa o pracę z nim rozwiązana w momencie dokonywania wpisów w pracy książkę, w rubryce 3 napisz: „Od (data) do (data) pracował (pracowała) na pół etatu…” następnie wprowadź nazwę pracodawcy, nazwa jednostki organizacyjnej i stanowiska. Chociaż nagrywanie odbywa się o przeszłości okresie, jej data w kolumnie 2, nie mniej jednak musi być aktualny.
6
Gdy pracownik z совместительства przekłada się na podstawowe miejsce pracy w tej samej organizacji, przede zrób wpis o zwolnieniu (patrz p. 3). Drugi wpis, należy wykonać tak: „Przyjęty przyjęty) na stanowisko (podać nazwę stanowiska)”.
logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.