Jak wstawić film w HTML

HTML – język znaczników do tworzenia i wyświetlania stron internetowych. Jest on w stanie wyświetlać w oknie przeglądarki internetowej nie tylko zdjęcia, linki i wyniki pracy różnych skryptów, ale i wideo. Wstawianie plików wideo na stronie można dokonać nie tylko standardowymi środkami języka, ale i za pomocą technologii Flash.

Jak wstawić film w HTML

Instrukcja

1
W języku znaczników HTML do wyświetlania odtwarzacza wideo na ekran używany jest specjalny znacznik embed. Otwórz plik HTML za pomocą dowolnego edytora tekstowego i zapisz wiersz:

Ten uchwyt ma kilka dodatkowych opcji. Atrybut width pozwala określić stałą szerokość wideo, a height – wysokość. Autostart jest odpowiedzialny za automatyczne uruchamianie urządzenia po naciśnięciu przycisku. Wprowadź parametr Loop, jeśli chcesz włączyć automatyczne powtarzanie.

2
Do tworzenia przycisków sterowania odtwarzaniem, wprowadź controller = true. Ze wszystkimi ustawieniami ten tag będzie wyglądać w następujący sposób:

3
Jeśli chcesz włączyć na stronie film z użyciem flash, należy użyć programu Adobe Flash. Jeśli jej nie masz, zainstaluj aplikację, pobrać instalator ze strony Adobe developer.
4
Przejdź do menu File – New, aby utworzyć nowy projekt. W oknie wyboru typu pliku wprowadź Flash Document.
5
Aby zmienić wysokość i szerokość filmu, wybierz Modify – Document, gdzie do ustawień Dimensions wprowadź żądaną wartości. W polu Background color można ustawić kolor tła, który będzie wyświetlany przed i po odtworzeniu pliku.
6
Po regulacji rozmiaru wideo, należy zaimportować odpowiedni plik poprzez zakładkę File – Import. Określ ścieżkę wideo, naciśnij Otwórz. W kolejnym menu wybierz pierwszy tryb Progressive download from a web server.
7
Zmień czas trwania filmu za pomocą edytora. Określ wygląd odtwarzacza, który będzie wyświetlany na ekranie do zarządzania wideo. Po wykonaniu wszystkich ustawień, kliknij Finish.
8
Kliknij na menu File – Save, wprowadź nazwę pliku, wybierz format fla. Zaczekaj do zakończenia zapisu filmowego, przejdź w Publish Settings. W zakładce Formats zaznacz pola wyboru obok elementów Flash i HTML. W zakładce Flash, zaznacz pole wyboru Compress movie. W zakładce HTML Template ustaw Flash Only. Po zakończeniu ustawień, kliknij Publish i ponownie zapisać wykonaną pracę.
9
Skopiuj kod z pliku html do siebie na stronę. Po otwarciu pliku można odtworzyć wideo.
logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.