Jak ustalić nieokreślony pokój

Jeśli masz zaczęły przeszkadzać połączeń z ukrytego numeru, można dowiedzieć się telefon tyranem, nawet nie zwracając się bezpośrednio do biura swojego operatora komórkowego. Wystarczy zamówić szczegółów połączeń za bieżący okres. A jeśli spodziewasz się, że taki telefoniczne chuligaństwo będzie trwać, podłącz usługę „Super Wyznacznik pokoju” („Super CALLER id”).

Jak ustalić nieokreślony pokój

Trzeba

  • – komputer lub smartphone;
  • – internet.

Instrukcja

1
Abonentów sieci „Beeline”Połącz usługę „Super Wyznacznik pokoje” w dowolny sposób:- zadzwoń na numer 0674 41 61 – prześlij USSD-polecenie *110*4161#- skorzystaj z internetowego serwisu samoobsługa „Mój Beeline” https://uslugi.beeline.ru/.Действующие opłaty należy zasięgnąć informacji na stronie internetowej firmy „Beeline” http://bit.ly/xvhumD. Nie zapomnij, aby po przejściu na link, aby wybrać swój region.
2
Zamów hasło jednorazowe do pracy z usługi online za pomocą polecenia USSD *110*9#, a następnie zaloguj się. Ustaw stały hasła w ścisłej zgodności z wymaganiami. Przejdź do sekcji „Zarządzanie usługami”. Rozwiń listę dostępnych do podłączenia usługi i zaznacz pole wyboru w wierszu „Super Wyznacznik pokoju”. Kliknij na przycisk „Połącz” i potwierdzić swój zamiar na następnej stronie.
3
Zamów szczegóły połączeń za bieżący okres. Do tego w gabinecie serwisu „Mój Beeline” zaloguj się w sekcji „informacje Finansowe”. Wybierz z listy rozwijanej odpowiedni okres czasu i ustawić format, w którym będzie ci łatwiej zobaczyć gotowy raport. Odczekaj chwilę. Gotowy raport będzie dostępny w sekcji „Konto” — rozdział: „Zamówione dokumenty”.
4
Abonentów sieci „Megafon”Połącz usługę „Super CALLER id”. Aby to zrobić wyślij pusty SMS na numer 5502 lub wyślij USSD-polecenie *502#. Należy pamiętać, że sposoby łączenia usług w swoim regionie mogą być różne. Szczegółowe informacje i opłaty szukajcie na stronie internetowej firmy „Megafon” swojego regionu http://bit.ly/yy1l0A.
5
Skorzystaj aby połączyć się z usługą „СуперАОН” i/lub zamówienia szczegółów połączeń online-serwis „Usługi serwisowe” https://sg.megafon.ru/. Po przejściu na link wprowadź numer telefonu i naciśnij przycisk „Zaloguj się”. Aby korzystać z systemu będzie potrzebne hasło. Jak go zamówić, szczegółowo rozpisane na stronie logowania — szczegółowy wykaz w każdym regionie swój.
6
Podłącz „СуперАОН” w zakładce „Usługi i tempo” — „Zmiana zestawu usług”. Zaznacz pole wyboru w wierszu „СуперАОН”, a następnie kliknij na przycisk „edytuj”. Na następnej stronie potwierdź połączenie usługi. Należy pamiętać, że jeśli w twoim regionie „СуперАОН” działa w trybie testowym, podłączyć go w „Narzędzia-Przewodniku” nie można.
7
Zamów jednorazową szczegółów połączeń w punkcie menu „moje konto”. Określ, w jakim formacie wam wygodniej będzie przejrzeć plik i gdzie go należy dostarczyć do gabinetu w sekcji „Wyświetlanie zamówionych raportów” lub na adres e-mail.
8
Abonentów sieci МТСПодключите usługę „Super CALLER id” za pomocą polecenia USSD *111*007# lub przez internet-Asystent”. Opłaty obowiązujące w danym regionie i inne szczegóły można poznać na stronie internetowej firmy MTS http://bit.ly/zaKdPp.
9
Ustaw hasło do logowania w internet-Asystent”. Aby to zrobić, należy wysłać na numer 111 wiadomość SMS z tekstem w виде25 XXXXXX.Gdzie XXXXXX to twój przyszły hasło: seria 6-10 łacińskich liter i cyfr. Pamiętaj, że hasło musi zawierać cyfry i litery, a litery użyj i małe i duże. Między liczbą „25” i hasłem umieścić spację.
10
Podłącz „Super CALLER id” w menu „ceny, usługi i rabaty” w sekcji „Zarządzanie usługami”. Otwórz link „Podłączyć nowe usługi” i zaznaczyć w odpowiednim miejscu. Kliknij przycisk „Dalej” i potwierdź połączenie usługi na następnej stronie.
11
Zamów szczegóły rozmów w menu „Konto”. Wybierz rozdział „Kontrola wydatków” – „Koszty za bieżący miesiąc”. Określ, gdzie trzeba dostarczyć wydruk: na adres e-mail, faksem lub przejrzyj raport w gabinecie w sekcji „Zamówione dokumenty” i wybierz żądany format pliku.
Należy zwrócić uwagę
Jeśli rozmówca grozi ci lub szantażuje, skontaktuj się z odpowiednim wnioskiem do organów ścigania.

logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.