Jak przełączyć się w tryb awaryjny

Bezpieczny tryb ładowania systemu operacyjnego Microsoft Windows (Safe Mode) nazywa specjalny tryb diagnostyczny ochrony przed awariami. Wśród jego cech — minimalnie odpowiednia konfiguracja sterowników i usług systemowych w celu wykrycia ewentualnych problemów z SYSTEMEM.

Jak przełączyć się w tryb awaryjny

Instrukcja

1
Włącz komputer, przytrzymując naciśnięty klawisz funkcyjny F8 (standard zalecana metoda) i poczekaj na pojawienie się okna dialogowego wybór urządzenia startowego (Boot Device) w celu dokonania procedury przejścia w tryb awaryjny.
2
Wprowadź wybrany do użytku dysk twardy i zatwierdź swój wybór, naciskając przycisku funkcyjnego Enter.
3
Powtórz naciśnięcie klawisza funkcyjnego F8 i wybierz opcję „tryb Awaryjny” w wyświetlonym oknie dialogowym „Menu opcji zaawansowanych systemu Windows za pomocą specjalnych klawiszy nawigacji z symbolami strzałek.
4
Użyj swojego konta i potwierdzić wykonanie polecenia przejścia w tryb bezpiecznego uruchamiania systemu operacyjnego, naciskając przycisk „Tak” w oknie ostrzeżenia systemu, otwartym na pulpicie komputera.
5
Wywołaj menu główne systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 lub Microsoft Windows VIsta, naciskając przycisk „Start”, aby uruchomić alternatywnej procedury przejścia w tryb awaryjny pobrać i wybierz opcję „Uruchom”. Innym sposobem, aby otworzyć okno „Uruchom” może służyć jako jednoczesne naciśnięcie klawiszy Win+R.
6
Wprowadź wartość msconfig w polu „Otwórz” i potwierdzić wykonanie polecenia, naciskając przycisk OK.
7
Przejdź na zakładkę „Ogólne” w wyświetlonym oknie dialogowym „Ustawienia systemu” i zastosuj pole wyboru w polu „uruchamianie Diagnostyczne – ładowanie tylko podstawowych sterowników i uruchamianie podstawowych usług” w rozdziale „Opcja uruchomienia”.
8
Potwierdź wykonanie polecenia, naciskając przycisk OK i uruchom ponownie komputer w wybranym trybie (dla Windows Vista/7).
9
Skorzystaj z jednej z możliwych opcji:- tryb awaryjny z minimalnym zestawem usług i sterowników;- tryb awaryjny z zainstalowaniem sterowników sieciowych;- tryb awaryjny z wierszem polecenia.
logo
Article Categories:
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *