Jak naprawić tryb uśpienia

Konfiguracja podsystemu zasilania komputera i systemu operacyjnego, w którym bieżące dane są zapisywane w specjalnym pliku na dysku twardym, nazywa się trybem uśpienia. Bardzo wygodne odzyskać w pełni stan pracy komputera i uruchomionych programów przy pomocy „przebudzenie”, czyli wyjścia z trybu uśpienia. Zajmuje to znacznie mniej czasu, niż na pobieranie z wyłączonego stanu

Jak naprawić tryb uśpienia

Instrukcja

1
Otwórz „Mój Komputer” i sprawdź ilość wolnego miejsca na dysku systemowym. Zwykle, jako dysku systemowego jest używany dysk C:. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę dysku i wybierz z menu „Właściwości”. Na zakładce „Ogólne” można zobaczyć wykres wykorzystania przestrzeni na dysku, obok będą podane informacje o wolnym i zajętym miejscu. Dla uśpienia zwykle trzeba mieć nie mniej niż 3 gb nieprzydzielone miejsce na dysku. Usuń lub przenieś niepotrzebne pliki i sprawdź ponownie. W końcu będziesz miał miejsce do służbowego pliku hibernacji lub trybu „Sen”.
2
Kliknij przycisk „Start”, a następnie uruchom menu poleceń polecenie „Uruchom”. Wpisz polecenie wywołania systemowego konsoli cmd i kliknij OK. Otworzy się okno tekstowe wiersza polecenia. Wpisz powercfg -h on, więc można utworzyć na dysku plik, dokąd Windows będzie zapisywać dane o bieżącym stanie komputera, na przykład, wszystkie otwarte pliki i programy. Plik ten będzie miał objętość równą ilości pamięci ram komputera. Zamknij okno konsoli po wykonaniu polecenia.
3
Ponownie otwórz menu „Start” i wybierz opcję „Uruchom”. Wpisz w wierszu polecenia powercfg.cpl — otwiera menu ustawień zasilania komputera. Inny sposób: otwórz panel sterowania, uruchom menu „opcje Zasilania”. W obu przypadkach pojawi się okno ustawień trybu wyłączenia monitora i korzystania z opcji oszczędzania energii.
4
Kliknij na link „zmień Ustawienia planu”. W oknie będzie ich kilka. Wybierz tę, która znajduje się naprzeciwko oznaczone czarną kropką bieżącego planu zasilania. Otworzy się okno, w którym należy kliknąć na link „Zmień ustawienia zaawansowane”. Pojawi się lista menu ustawienia, w którym znajdź napis „Sen” i kliknij ikonę „plus” obok niej.
5
Rozwiń podmenu „Sen po” i wybierz odpowiedni czas w minutach. Rozwiń opcję „Zezwalaj hybrydowy tryb uśpienia” i wyłącz go. Również i wybierz opcję „Wył.” w menu „Pozwól liczniki przebudzenia”. Kliknij przycisk „Zastosuj”, zgadzam się z tym, że najpierw trzeba uruchomić ponownie komputer.
6
Powtórz te czynności dla wszystkich planów zużycia energii, z których korzystasz. Na przykład, dla laptopów ma sens dostosować plan zasilania „Ekonomiczny”. Należy ponownie uruchomić komputer. Po tym, jak w menu pojawi się wyłączyć tryb uśpienia.
7
Utwórz skrót do szybkiego dostępu do trybu uśpienia. Czasami uruchomienie narzędzia oczyszczanie dysku prowadzi do tego, że z menu znika opcja „Sen”. Aby przywrócić tryb uśpienia i obejmować go niezależnie od tego, czy ikony w menu zakończeniu pracy, można korzystać w następujący sposób.
8
Kliknij przycisk „Start” i wpisz w polu „wyszukaj programy i pliki” taki tekst: „shutdown -h”. W górnej części menu zobaczysz linię z tym zespołem. Kliknij prawym przyciskiem myszy na znalezionym pliku i wybierz z menu „Wyślij do…”, punkt „biurko”. Kliknięcie na tę ikonę na pulpicie uruchamia stan uśpienia.
logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.