Jak otworzyć port w firewallu

Firewall to zapora i sieciowy, ekran, służy zarówno do zapobiegania przenikania do komputera z zewnątrz, jak i utrudniają próby, które trafiły do systemu z koni trojańskich przekazać zebrane informacje. Aby programy mogły swobodnie wychodzić w sieci, firewall, należy poprawnie skonfigurować.

Jak otworzyć port w firewallu

Instrukcja

1
Zazwyczaj firewall nie odróżnia programy użytkownika przed programami szpiegującymi, dlatego przy pierwszym uruchomieniu którzy komunikują się z siecią aplikacji zaczyna bić na alarm. Tak, personel zapora systemu Windows wyświetla okno ostrzeżenia z pytaniem o to, czy należy zablokować ten program. Możesz kliknąć przycisk „Zablokuj” i aplikacja zostanie zablokowany dostęp do internetu. Lub zezwolić programowi na komunikowanie się z internetem, klikając przycisk „Odblokuj, w tym przypadku dla niej zostanie utworzona reguła. Specjalnie otwierać port w tym przypadku nie jest konieczne, zapora wszystko robi sam.
2
W niektórych przypadkach użytkownik musi świadomie otworzyć konkretny port. W normalnym zaporze systemu Windows XP to bardzo proste: otwórz okno ustawień: „Start – Panel sterowania – Zapora systemu Windows”, wybierz zakładkę „Wyjątki”. Kliknij przycisk „Dodaj port”, w otwartym oknie wprowadź nazwę połączenia i numer portu. Nazwa może być dowolna. Kliknij „OK”, port jest otwarty.
3
Zapora w systemie operacyjnym Windows 7 ma więcej funkcji do konfiguracji i tworzenia reguł. Do jego ustawienia, przejdź do: Start – Panel sterowania – Zapora systemu Windows”, wybierz zakładkę „Zaawansowane ustawienia”. W jej lewej stronie wybierz pozycję „Utwórz regułę dla połączeń przychodzących”, a następnie „nowa reguła” w prawej części okna. Otworzy się kreator tworzenia reguł. W nim, wybierz opcję „Do portu”, kliknij „Dalej”. Wybierz typ protokołu komunikacji, zazwyczaj jest to TCP. Następnie wybierz opcję Zezwalaj na połączenie i kliknij przycisk „Dalej”. Wybierz typ sieci, do których będzie działać reguła. Wpisz nazwę reguły, kliknij przycisk „Zakończ”. Zasada stworzona. Dokładnie tak samo można utworzyć regułę dla ruchu wychodzącego.
4
W celu otwarcia portu w popularnym фаерволе Agnitum Outpost Firewall rozwiń okno główne programu, wybierz zakładkę „Ustawienia Systemowe”. W dolnej części okna odszukaj opcję „Globalne zasady i dostęp do rawsocket”, kliknij przycisk „Zasady”. Otworzy się okno, kliknij przycisk „Dodaj”. Zaznacz ptakami punkty „Gdzie jest protokół”, „Gdzie jest kierunek” i „Gdzie jest port lokalny” w polu „Wybierz wydarzenie dla zasady”. Poniżej znajduje się pole „Opis zasady”, wybierz w nim „Nie określono”, w wierszu „Gdzie jest protokół, a następnie w wyświetlonym oknie zaznacz protokół TCP.
5
W polu Opis reguły” wybierz „Nie określono”, w wierszu „Gdzie kierunek”, w rodzaju połączenia potrzebny jest punkt „Przychodzący (ze zdalnego komputera na komputer)”. W tym samym polu, naciśnij „Nie określono”, w wierszu „Gdzie jest port lokalny” i wpisz numer portu, który chcesz otworzyć. Zaznacz ptaszkiem „Zezwalaj na te dane” w pole „Wybierz akcje dla zasady”. Kliknij „OK” – wybrany port jest otwarty dla połączeń przychodzących. Aby go otworzyć dla ruchu wychodzącego, wykonaj podobną konfigurację, tylko wybierz polecenie Wysłania (z komputera na komputer zdalny)”.
logo
Article Categories:
Bezpieczeństwo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *