Jak sprawdzić port lokalny

Każdego korzystającego z sieci program operacyjny podkreśla lokalny port, przez który ta i wykonuje połączenie. Czasami użytkownika pojawia się konieczność dowiedzieć się, na jakim porcie działa ten czy inny program czy aplikacja zajmuje konkretny port.

Jak sprawdzić port lokalny

Instrukcja

1
Informacje o używanych portów może być konieczne w przypadku podejrzenia infekcji komputera jakie akurat mają aplikacje. Na niej, w szczególności, mogą wskazywać takie objawy, jak nasilony ruch i aktywność sieciowa komputera w czasie, gdy nie korzystasz z internetu.
2
Jeśli podejrzewasz, że zainfekowanie komputera najpierw sprawdź, jakie porty lokalne na nim otwarte. Aby to zrobić, otwórz wiersz polecenia: „Start” – „Wszystkie programy” – „Standardowe” – „wiersz Polecenia”. W wyświetlonym polu wpisz w terminalu polecenie netstat – aon, pokaże wszystkie aktualne połączenia.
3
W pierwszej kolumnie listy określony typ połączenia. W drugim adres lokalny i używane porty. Kolumna „adres Zewnętrzny” pokaże adresy, z którymi łączy się komputer. W rubryce „Stan” można sprawdzić status połączenia – czy jest ono w tej chwili – ESTABLISHED, skończone – TIME_WITE lub program słucha port, czyli gotowa do związku – LISTENING. W końcu kolumna PID pokazuje identyfikator procesu – liczbowy kod, za pomocą którego można łatwo zrozumieć, jaki proces „wisi” na tym lub innym porcie.
4
Wpisz w tym samym oknie polecenie tasklist, zobaczysz listę uruchomionych procesów. W drugiej kolumnie, raz za nazwami procesów, podane są ich identyfikatory. Załóżmy, że widzisz w pierwszym liście, że masz otwarty port lokalny 3564. Następnie zobacz w ostatniej kolumnie (PID) i znaleźć identyfikator procesu – na przykład, 3388 (masz dane będą inne). Teraz przejdź do drugiej tabeli, szukasz w drugiej kolumnie PID 3388 i na lewo od niego widać nazwę dzięki której można było używać tego portu programy.
5
Aby uzyskać więcej informacji o adresach, z którymi łączy się komputer, skorzystaj z odpowiednich usług sieciowych. Na przykład, w tym: http://www.ip-ping.ru/whois/ Wpisz w polu adres ip, kliknij przycisk „szukaj”, a otrzymasz wszystkie dostępne dane.
logo
Kategoria:
Bezpieczeństwo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.