Jak zezwolić na pobieranie

Rozdzielczość pobrania przez użytkownika formantów ActiveX lub tylko poszczególnych plików należy do kategorii ustawień bezpieczeństwa komputera pracującego pod systemem Windows i używa programu Internet Explorer. Pierwszy problem został rozwiązany zmianę ustawień w samej przeglądarki, a druga wymaga edycji wpisów rejestru systemowego.

Jak zezwolić na pobieranie

Instrukcja

1
Wywołaj menu główne systemu operacyjnego Windows, naciskając przycisk „Start” i przejdź do węzła „Wszystkie programy”. Uruchom program Internet Explorer i kliknij menu „Narzędzia” pasku narzędzi u góry okna przeglądarki. Wprowadź polecenie „opcje internetowe” i wybierz zakładkę „Bezpieczeństwo” w wyświetlonym oknie dialogowym. Wybierz opcję „Internet” i naciśnij przycisk „Inny”. Przewiń do sekcji „Formanty ActiveX i dodatki plug-in” i zmień ustawienie opcji „Pobieranie podpisanych formantów ActiveX” na „Włącz”. Także (opcjonalnie) zmień ustawienie opcji „Pobieranie niepodpisanych formantów ActiveX” na „Włącz” i zatwierdź swój wybór, naciskając przycisk OK. Wybierz opcję „Tak” w oknie, które się wyświetli monit systemu i autoryzuj zastosowanie wybranych zmian ponowne naciśnięcie przycisku OK.
2
Wróć do głównego menu systemu „Start” i wybierz opcję „Uruchom” do realizacji procedury edytować ustawienia pobierania plików przez użytkownika. Wpisz regedit w polu Otwórz, aby uruchomić narzędzie „Edytor rejestru” i potwierdzić wykonanie polecenia, naciskając przycisk OK. Rozwiń gałąź HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftwindowscurrentversioninternetsettings ones3 i zaznacz klucz 1803. Rozwiń menu „Edycja” górnej serwisowej panelu edytora i wpisz wartości:- REG_DWORD – w polu „Typ”;- 0 – w polu „Wartość”.Wprowadzone zmiany pozwalają użytkownikowi na pobieranie plików. Aby przywrócić oryginalne ustawienia bezpieczeństwa należy zmienić wartość wybranego klucza na 3. Zamknij narzędzie Edytor rejestru i ponownie uruchom przeglądarkę internetową, aby zapisać i zastosowania wybranych zmian.
3
Nie zmieniaj zezwoleń na pobieranie i instalację sterowników bez wyraźnej potrzeby – procedura ta jest niebezpieczna i może potencjalnie prowadzić do naruszenia sprawności całego systemu operacyjnego Windows.
logo
Kategoria:
Bezpieczeństwo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.