Jak zamknąć porty zapory

Firewall to zapora i zapora sieciowa, przeznaczona do kontroli ruchu przychodzącego i wychodzącego ruchu internetowego. Od tego, jak poprawnie skonfigurowany firewall, zależy bezpieczeństwo pracy w sieci.

Jak zamknąć porty zapory

Instrukcja

1
W systemie operacyjnym Windows ma wbudowaną zaporę, ale jego możliwości są bardzo ograniczone, dlatego lepiej jest korzystać z programu innej firmy. Jednym z najlepszych programów tego typu jest Outpost Firewall.
2
Przed rozpoczęciem instalacji, otwórz główne okno programu. Wybierz „Ustawienia” – „System”, następnie znajdź w dolnej części zakładki sekcji „Globalne zasady i dostęp do rawsocket” i kliknij w nim przycisk „Zasady”.
3
W otwartym oknie kliknij przycisk „Dodaj”. W polu „Wybierz wydarzenie dla zasady” zaznacz ptakami punkty „Gdzie jest protokół”, „Gdzie jest kierunek” i „Gdzie jest port lokalny”. Poniżej, w polu „Opis zasady”, wybierz myszką „Nie określono”, w wierszu „Gdzie jest protokół” i wybierz w wyświetlonym oknie protokół TCP.
4
W polu Opis reguły kliknij myszką „Nie określono”, w wierszu „Gdzie kierunek”, wybierz typ połączenia opcję „Przychodzący (ze zdalnego komputera na komputer)”. W tym samym polu, naciśnij „Nie określono”, w wierszu „Gdzie jest port lokalny” i wpisz numer portu, który ma być zamknięty.
5
W pole „Wybierz akcje dla zasady” zaznacz ptaszkiem „Zablokuj te dane”. Kliknij „OK” – wybrany port jest zamknięty dla połączeń przychodzących. Można go zamknąć i wychodzących, wybierając opisane nieco wyżej ustawieniach zamiast na przychodzące połączenie wychodzące – „Wychodzący (z komputera na komputer zdalny)”.
6
Jeśli korzystasz z etatowymi zapory systemu Windows, upewnij się, że lista wyjątków: „Start” – „Panel sterowania” – „Zapora systemu Windows” – „Wyjątki”. Odznacz ptaszka przy „pomocy Zdalnej”, jeśli z niego nie korzystasz. Można zabronić wyjątki, stawiając ptaszka na karcie „Ogólne” w wierszu „Nie zezwalaj na wyjątki”.
7
Firewall w Windows 7 ma więcej możliwości, niż w Windows XP, można go używać do kontroli poszczególnych portów, jak i zdefiniowanych zakresów. Utwórz regułę dla połączeń wychodzących, po uruchomieniu kreatora tworzenia reguł wybierz „Wszystkie programy”. Kliknij „Dalej”, w otwartym oknie wybierz „Blokuj połączenia”. Ponownie kliknij „Dalej”, wybierz profil i wprowadź nazwę reguły. Następnie we właściwościach zasady określ porty zapory powinien blokować. Dokładnie tak samo jest tworzony i reguły dla połączeń przychodzących.
logo
Article Categories:
Bezpieczeństwo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *