Jak obliczyć próg rentowności

Próg rentowności jest wartość przychodów w takim znaczeniu, gdy zapewnione jest pokrycie wszystkich kosztów w całości z zysków, która jest równa zero. Nazywają go jeszcze punktem rentowności. To właśnie w tym punkcie przychody netto może ulec zmianie w wysokości, co z kolei wpływa na powstanie straty lub zysku.

Jak obliczyć próg rentowności

Instrukcja

1
Można obliczyć próg rentowności przy pomocy dwóch metod: analizy lub graficznym. Z kolei, przy analitycznej metodzie obliczania tego wskaźnika należy użyć następującego wzoru:Próg rentowności = wartość stałych kosztów / współczynnik marży brutto.
2
Określ wartość marży brutto, jeśli nie masz już obliczonego wskaźnika. Aby to zrobić, należy użyć wzoru: marża brutto = suma przychodów – rozmiar zmiennych kosztów. Następnie oblicz współczynnik marży brutto, który jest równy marży brutto podzielony na kwotę przychodów.
3
Możesz użyć jedną pełną formułę do obliczenia progu rentowności, która jest utworzona z wszystkich powyższych:Próg rentowności = wartość kosztów stałych*kwotę przychodów (przychody – suma kosztów zmiennych).
4
Znajdź wartość progu rentowności za pomocą grafiki. W tym celu narysuj wykres. Następnie na osi OY wymień koszty stałe. Następnie przesuń linię, która powinna być równoległa do osi OX i zaznacz na niej koszty stałe.
5
Określ na osi OX punkt sprzedaży. Dalej wybierz punkt na tej osi i dla wybranej kwoty sprzedaży oblicz wartość sumy stałych i zmiennych kosztów. Po tym zbuduj linię prostą, która musi spełniać określone wartości.
6
Zwróć uwagę jeszcze jeden dowolny punkt ilości realizacji na osi OX. Następnie określ kwotę przychodów dla danej wartości. Wtedy także zbudować linię prostą na podstawie otrzymanych wartości.
7
Należy zwrócić uwagę, że na wykresie punktem rentowności lub progiem rentowności będzie być to punkt, który okazał się masz przy skrzyżowaniu dwóch prostych, zbudowanych wcześniej. Poprawnie zbudowany wykres rentowności będzie w stanie umożliwić ci porównać wszystkie kwoty wydatków i dochodów ze sprzedaży produktów.
logo
Kategoria:
Etyka w biznesie

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.