Jak wypełnić książkę pracy dyrektora

Na generalnym dyrektorem przedsiębiorstwa spoczywa odpowiedzialność za całą firmę. Jego odbiór różni się od rejestracji na pracę szeregowego pracownika. Kiedy następuje zawarcie umowy o pracę, oświadczenia kierownika nie jest wymagane. Przy czym zapis w pracy książce wygląda nieco inaczej niż zapis o dopuszczenie innych pracowników.

Jak wypełnić książkę pracy dyrektora

Trzeba

  • – dokumenty dyrektora;
  • – opis stanowiska pracy instrukcja kierownika;
  • – personelu harmonogram;
  • – dokumenty przedsiębiorstwa, drukowanie organizacji;
  • – prawo pracy;
  • – zasady prowadzenia pracowniczych książek;
  • – protokół (rozwiązanie) uczestników;
  • – umowa z dyrektorem;
  • – formularz zlecenia w formie T-1.

Instrukcja

1
Na stanowisko dyrektora generalnego, zwykle przepisywany protokół spotkania założycielskiego (jeśli uczestników przedsięwzięcia kilku) lub wyłącznym rozwiązaniem właściciela (gdy jeden założyciel firmy). Dokument musi zawierać dane osobowe oraz datę wejścia w stanowisko kierownika. Należy go podpisać przewodniczącego i sekretarza rady uczestników spółki lub jedynego założyciela (z podaniem ich nazwisk, inicjałów).
2
Po sporządzeniu protokołu lub jedynego rozwiązania następuje zawarcie umowy o pracę (kontraktu). Zazwyczaj z dyrektorem jest podpisywana na czas określony (za wyjątkiem sytuacji, gdy właściciel sam jest kierownikiem). Okres obowiązywania uprawnień pierwszej osoby z firmy może być od jednego roku do pięciu lat. Jeśli założycieli przedsiębiorstwa kilka, to ze strony pracodawcy podpisuje kontrakt z nowym dyrektorem przewodniczący rady uczestników. Jeśli założyciel organizacji jeden, to prawo do podpisu ma jedyny uczestnik. Umowa przechodzi заверку pieczęcią firmy i podpisem wyznaczonego kierownika.
3
Rozkaz w formie T-1 jest używany podczas przyjmowania nie tylko szeregowych pracowników, ale i dyrektora przedsiębiorstwa. W dokumencie jest ustalona data przeznaczenia zgodnie z protokołem (decyzją). Rozkaz numer, pochodzi. W części wykonawczej wpisuje się wysokość wynagrodzenia przewodniczącego, zgodnie z obowiązującymi etatowymi harmonogramem. Dokument заверяется podpisem dyrektora (w tym w wierszu odniesienia, tak jak on jest нанимаемым pracownika), pieczęć organizacji.
4
Świadectwo pracy dyrektora wystawiony zgodnie z zasadami jej prowadzenia. Różnica polega na tym, że w informacjach o pracy zamiast słów „przyjęty na stanowisko” się pisze „powołany na stanowisko”. W czwartej kolumnie podana jest data i numer protokołu (rozwiązania) lub nakazu pracy. Uważa się, że pisanie rekwizytów jeden z nich będzie na tyle.
logo
Article Categories:
Etyka w biznesie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *