Jak obliczyć wskaźnik rentowności

Obliczanie rentowności inwestycji jest związana z obiektywną oceną przyszłych przychodów i kosztów produkcji. Wskaźnik rentowności wskazuje, ile razy inwestor może zwiększyć swój kapitał, wyjęcie go do podstawowego kapitału firmy.

Jak obliczyć wskaźnik rentowności

Instrukcja

1
Wskaźnik rentowności inwestycji jest ważny nie tylko dla potencjalnych inwestorów, ale i dla samego przedsiębiorstwa. Od tego, jak skutecznie prowadzi swoją działalność gospodarczą w zakresie optymalizacji kosztów, cen, badań marketingowych, a w konsekwencji zysku, zależy, czy otrzyma przedsiębiorstwa dodatkowy kapitał. A zatem, czy ono się rozwijać i rozszerzać swoją produkcję.
2
Analiza rentowności pokazuje stopień atrakcyjności danego przedsiębiorstwa do inwestowania przez inwestora środków własnych. W szczególności, wskaźnik rentowności pozwala określić, jaki jest oczekiwany zwrot po sprzedaży towarów przyniosą inwestycje na każdy podfolder walutę (rubel, dolar, itd.)
3
Wskaźnik rentowności wynosi stosunku do przedstawionej kosztów инвестируемого projektów inwestycyjnych nakłady na jego realizację:PI = ? CF_k / ( 1 + i )^k / INV, gdzie:CF_k – przepływy pieniężne przedsiębiorstwa w okresie k;i – stopa dyskontowa;INV – ilość funduszy inwestycyjnych.
4
Bieżąca wartość projektu – to czysty powyższy dochód, który jest równy różnicy między npv prognozowanego projektu i pojemności początkowej inwestycji. Wskaźnik ten jest sam w sobie istotny dla akcjonariuszy, ponieważ odzwierciedla bezpośrednie zwiększenie kapitału spółki. Ma sens mówić o rentowności inwestycji, tylko jeśli ma wartość dodatnią.
5
Zakład dyskontowej, mają tendencję do równej stopy refinansowania. Również jej wartość może być równa średniej wskaźnika rentowności na rynku, z poprawką na potencjalne ryzyko (problemy z realizacją, inflacja itp.) Dyskonto – to obliczenie prawdopodobieństwa npv projektu w formule procentu składanego.
6
Należy zauważyć, że ujemna wartość npv projektu niekoniecznie oznacza, że непривлекательность projektu dla inwestycji, a tylko zły wybór stopy dyskontowej. Wystarczy zmienić tę wartość i rozliczenie może dać inny wynik. To mówi o tym, że należy dokładnie przeprowadzić analizę przyszłych inwestycji, aby nie przegapić maksymalny możliwy zysk.
7
Wskaźnik rentowności – jest to wyrażona w procentach stopa rentowności:PI = P/100% + 1, gdzie P – zwrot z inwestycji, pozytywna wartość.
logo
Article Categories:
Przedsiębiorczość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *