Jak narysować równą linię w programie Photoshop

Program Photoshop umożliwia rysowanie linii prostych przy pomocy narzędzia Line Tool. Ponadto, równą linię w tym edytorze można utworzyć za pomocą dowolnego narzędzia do rysowania. Narzędzia przeznaczone do korekcji, też można użyć, aby uzyskać na zdjęciu równych linii.

Jak narysować równą linię w programie Photoshop

Trzeba

  • Program Photoshop.

Instrukcja

1
Aby utworzyć na jednym z warstw otwartego w programie Photoshop dokumentu prostej linii włącz narzędzie Line Tool klikając na ikonę w palecie narzędzi, lub naciśnij klawisz U. Kliknij na całego obrazu, z którego powinna rozpocząć się linia i, nie zwalniając lewego przycisku myszy, przeciągnij odcinek do odpowiedniej długości. Jeśli chcesz uzyskać prostą linię poziomą za pomocą tego narzędzia, przytrzymaj klawisz Shift podczas rysowania.
2
Grubość linii, tworzonej za pomocą Line Tool, możesz ustawić w panelu, który pojawi się pod menu głównym po włączeniu instrumentu. Dla ustawień wprowadź żądany rozmiar w pikselach w polu Weight.
3
Linia rysowana przy użyciu Line Tool w trybie Shape layers, będzie znajdować się na nowej warstwie wektorowej maski. W trybie Paths to narzędzie będzie tworzyć grafika wektorowa, a w trybie Fill pixels dostaniesz bitmapowe linię znajdującą się na warstwie aktywnej. W lewej części panelu ustawień Line Tool można przełączać tryby, w których działa narzędzie, klikając na odpowiedni przycisk.
4
Bezpośrednią linię można utworzyć za pomocą narzędzia Pen Tool. Zaznacz dwa punkty kontrolne przy pomocy tego narzędzia, klikając im do otwartego dokumentu. Punkty zostaną połączone linią prostą. W celu uzyskania prostej linii poziomej przed utworzeniem drugiego sferoidalnego punktu przytrzymaj klawisz Shift.
5
Linie rysowane za pomocą Narzędzia Pen, można zakreślić pędzlem. W tym celu wybierz Narzędzie Pędzel i skonfiguruj średnica szczotki w panelu Brush lub palecie Brushes. Średnica pędzla będzie odpowiadać grubości linii.
6
W palecie Paths kliknij na warstwę z linią prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Stroke Path. Wybierz narzędzie Brush w wyświetlonym oknie dialogowym. Jeśli potrzebujesz linia, koniec i początek którym będą cieńsze połowy, zaznacz pola Simulate Pressure.
7
Do tworzenia prostych równych linii można użyć Brush Tool i Pen Tool. Jeśli przytrzymasz klawisz Shift podczas rysowania linii, оставляемая narzędziem, będzie bezpośredni. W ten sam sposób można zmusić poruszać się w linii prostej narzędzia przeznaczone do rozjaśniania, przyciemniania, kasowania i kopiowania obrazu. Grubość otrzymanej linii będzie zależeć od średnicy pędzla wybranego narzędzia.
logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.