Jak dokonać pominiętą wpis w pracy

Przy prowadzeniu spraw kadrowych związanych z personelem w praktyce zdarzają się sytuacje, kiedy klient lub pracownik organizacji nagle okaże się, że w pracy książce pominięte wpisów o jego przeniesienie na inne stanowisko lub o nadaniu nowego rozładowania lub kategorii. Aby naprawić błąd, należy postępować w następujący sposób.

Jak dokonać pominiętą wpis w pracy

Trzeba

  • – świadectwo pracy pracownika;
  • – rozkaz o przeniesieniu pracownika na inne stanowisko lub o nadaniu mu nowego rozładowania lub kategorii kwalifikacji.

Instrukcja

1
Znajdź kadrowy rozkaz o przeniesieniu pracownika na inne stanowisko lub o nadaniu mu absolutorium lub kategorii kwalifikacji, na podstawie którego powinna być wykonana przez wpis do pracowników książki. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn w dokumentach kadrowych taki rozkaz nie ma, to należy go zmienić.
2
Dokonaj pominiętą zapis o przeniesieniu pracownika lub o nadaniu mu nowego rozładowania lub kategorii pod kolejnym numerem, w następujący numer najnowszym wpisów w pracy książkę, wpisując w rubryce 2 rzeczywistej daty przelewu (w przypadku, jeśli w pracy książce nie ma zapisu daty zwolnienia) i odpowiedniego rozporządzenia w kolumnie 4 książeczki pracy. Zmiana chronologiczną kolejność wpisów w pracy książce nie jest naruszeniem Zasad prowadzenia pracowniczych książek i Instrukcje ich wypełniania, ponieważ w nich nie stwierdzono wyraźny wymóg o wprowadzeniu daty wpisów od wcześniejszych do późniejszych.
3
Jeśli pracownik odejdzie z firmy i już przyczyniły się do pracowników książki wpis o jego zwolnieniu, pokwitować i postawili druk, to pominiętą zapis o przeniesieniu sformułować w następujący sposób. Dokonaj pominiętą wpis w książkę pracy pracownika pod kolejnym numerem, w następujący numer istniejącego zapisu o zwolnieniu ze wskazaniem w kolumnie 2 tej samej daty, jaka była podana w poprzednim wpisie. W kolumnie 3 po wprowadzeniu informacji o tłumaczeniu lub przyznanie absolutorium lub kategorii kwalifikacji określić faktyczną datę przelewu w rubryce 4 należy podać link do ramki rozkaz. Ponownie zaznacz swoje stanowisko, podpis i pieczęć działu kadr i ознакомьте pracownika z wpisem do pracy książkę.
logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.