Jak znaleźć współrzędne wektora

Wektorem w matematyce i geometrii w szczególności nazywają kierunkowe odcinek. Jedną z cech wektora jest jego współrzędne. Współrzędne wektora zazwyczaj jest uporządkowanym zbiorem liczb.

Jak znaleźć współrzędne wektora

Trzeba

  • Wiedzę z zakresu matematyki i geometrii.

Instrukcja

1
Umieścimy na początek wektora punkt zerowy kartezjański układ współrzędnych. Teraz do tego, aby określić współrzędne wektora trzeba będzie znaleźć współrzędne jego końca.
2
Pomińmy normalne z końca wektora na osie układu współrzędnych. Otrzymamy punkty przecięcia z osiami. Współrzędne tych punktów i będą stanowić odpowiednie współrzędne tego wektora.
Należy zwrócić uwagę
Po otrzymaniu współrzędnych punktów w odpowiedniej kolejności zapisz ich współrzędne wektora. W przeciwnym przypadku mogę wystąpić różne problemy, na przykład przy dodawaniu lub mnożenie wektorów.

Porada
Współrzędne wektora mogą być dowolnymi liczbami. Znak współrzędne charakteryzuje kierunek wektora.

logo
Kategoria:
Matematyka

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.