Jak znaleźć współczynnik zmienności

Matematyczna statystyka jest nie do pomyślenia bez nauki odmiany i, w tym obliczania współczynnika zmienności. Otrzymał największe zastosowanie w praktyce dzięki prostemu rozsądku i przejrzystości wyników.

Jak znaleźć współczynnik zmienności

Trzeba

  • – odmiana z kilku wartości liczbowych;
  • – kalkulator.

Instrukcja

1
Najpierw znajdź niestandardową średnią. Do tego złożyć wszystkie wartości вариационного szeregu i podzielić je na liczbę badanych jednostek. Na przykład, jeśli chcesz znaleźć współczynnik zmienności trzech wskaźników 85, 88 i 90 do obliczania selektywnego średniej trzeba dodać te wartości i podzielić na 3: x(śr.)=(85+88+90)/3=87,67.
2
Następnie oblicz błąd репрезентативности selektywnego średniej (średnia квадратическое odchylenie). Do tego z każdej wartości próbek odejmij wartość średnia, znajdująca się w pierwszym kroku. Podnieś wszystkie różnicy w kwadrat i złożyć uzyskane wyniki między sobą. Masz licznik. W przykładzie obliczenia będzie wyglądać tak: (85-87,67)^2+(88-87,67)^2+(90-87,67)^2=(-2,67)^2+0,33^2+2,33^2=7,13+0,11+5,43=12,67.
3
Aby uzyskać mianownik pomnożyć liczbę elementów próbki n (n-1). W przykładzie będzie to wyglądać jak 3(3-1)=3×2=6.
4
Podzielić licznik na mianownika i z otrzymanej liczby wyraź śrut, aby uzyskać błąd репрезентативности Ѕх. Masz 12,67/6=2,11. Korzeń z 2,11 równy 1,45.
5
Przechodzimy do najważniejszego: znajdź współczynnik zmienności. Do tego podzielić otrzymaną błąd репрезентативности na niestandardową średnią, znajdujące się na pierwszym kroku. W przykładzie 2,11/87,67=0,024. Aby uzyskać wynik w procentach pomnożyć liczbę przez 100% (0,024х100%=2,4%). Znalazłeś współczynnik zmienności, i jest on równy 2,4%.
6
Należy zwrócić uwagę, otrzymany współczynnik zmienności dość niewielkie, więc wariancja cechy jest słaba i badanego całość w pełni można uznać za jednorodne. Gdyby współczynnik wynosił 0,33 (33%), to średniej wielkości, nie można było uznać za typową, i uczyć się na nią całokształt byłoby źle.
Porada
Możesz sprawdzić wynik „na oko”, aby upewnić się, że jego wierności. Oceń około elementy próbki, jeśli są one prawie nie różnią się, musi się udać tylko niewielki procent odchylenia. Im bardziej rozrzut wartości wskaźnika, tym większy będzie współczynnik zmienności.

logo
Kategoria:
Matematyka

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.