Jak znaleźć w rejestrze hasło

Hasła użytkowników w systemie operacyjnym Windows nie są zapisywane w rejestrze. Po wprowadzeniu hasła wykonywana jest określona funkcja wpisanego hasła, nazwy użytkownika i sekwencyjną wartości, który jest zapisany w systemie. W zaszyfrowanej i nie wyświetlonym postaci hasła przechowywane są w pliku SAM – dysk:\Windows\System32\Config\SAM. Jednak profile użytkowników można znaleźć w kluczu HKEY_CURRENT_USER.

Jak znaleźć w rejestrze hasło

Instrukcja

1
Wywołaj menu główne systemu operacyjnego Windows kliknąć przycisk „Start” do realizacji procedury przeglądania profilu użytkownika. Przejdź do opcji „Uruchom”.
2
Wpisz w polu „Otwórz” wartość regedit i potwierdź wykonanie polecenia uruchomienia narzędzia Edytor rejestru, klikając przycisk OK.
3
Rozwiń gałąź HKEY_CURRENT_USERDefault
emote AccessProfiles i określ żądany profil użytkownika. Domyślnie zapisywane są następujące profile użytkownika:- lokalny;?- mobilny;?- obowiązkowy;?- tymczasowy.
4
Otwórz następną gałąź rejestru, w celu wykonania operacji edycji danych wybranego użytkownika:HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftwindowsntcurrentversionwinlogonразверните serwis okno opcji DefaultUserNamу podwójnym kliknięciem myszy.
5
Wpisz nazwę konta użytkownika i potwierdzić wykonanie polecenia, naciskając przycisk OK.
6
Rozwiń menu serwisowe ustawienia DefaultUserPassword dwukrotnie i wpisz żądaną wartość nowego hasła w odpowiednie pole w wyświetlonym oknie dialogowym.
7
Potwierdź wykonanie polecenia, naciskając przycisk OK lub utworzyć brakujący klucz. Aby to zrobić, należy wywołać menu „Edycja”, znajdujący się w górnym pasku narzędzi Edytora rejestru” i użyj polecenia „Utwórz”.
8
Wybierz opcję dword, a następnie wprowadź w wierszu „Nazwa parametru wartość DefaultPassword
9
Naciśnij klawisz Enter, potwierdzając wykonanie polecenia tworzenia i odkryć na nowo utworzony klucz podwójnym kliknięciem myszy.
10
Wprowadź wartość pożądanego hasła w wierszu „Wartość”. Zatwierdź swój wybór, naciskając przycisk OK.
11
Zamknij program Edytor rejestru”. Wykonać ponownie uruchomić komputer, aby zastosować zmiany.
logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.