Jak znaleźć w pamięci podręcznej na komputerze

Termin pamięć podręczną (cache) ma kilka znaczeń. W ogólnym znaczeniu jest to tymczasowy bufor do przechowywania najbardziej poszukiwanych danych. Jeśli chodzi o pracę na komputerze, istnieją cache procesora i pamięci podręcznej przeglądarek.

Jak znaleźć w pamięci podręcznej na komputerze

Instrukcja

1
Pamięć podręczna procesora – jest to obszar wyjątkowo szybkiej pamięci, wbudowana w jądro układu. Jest ona podzielona na kilka poziomów. Uzyskać informacje na temat pamięci podręcznej procesora można za pomocą bezpłatnego programu CPU-Z. Uruchom go i przejdź do zakładki Cache.
2
Pamięć podręczna pierwszego poziomu L1 – najmniejszy pod względem wielkości i najszybsza część pamięci. Jest on podzielony na pamięć podręczna instrukcji L1 I-Cache i pamięć podręczna L1 danych D-Cache.
3
Pamięć podręczna drugiego poziomu L2 więcej objętościowo i wolniej, niż L1. W nowych komputerach znajduje się na tym samym chipie, w starych – w formie oddzielnego układu na płycie głównej. Pamięć podręczna trzeciego poziomu L3 najbardziej powolny, jednak jego wydajność jest nadal wyższy niż w pamięci RAM.
4
Informacje na temat pamięci podręcznej procesora można uzyskać za pomocą programu Everest. W lewej części ekranu rozwiń dwukrotnie węzeł „płyta” i zaznacz ikonę „PROCESORA” W polu danych w sekcji „Właściwości PROCESORA” wyświetla informacje o pamięci podręcznej procesora.
5
Cache przeglądarki – to miejsce na dysku, gdzie jest rejestrowane informacje o odwiedzanych witrynach. Przy następnej wizycie w wygląd strony jest ładowany z folderu cache. To znacznie przyspiesza pracę.
6
Internet Explorer zapisuje pliki tymczasowe w folderze Documents and SettingsТекущий пользовательLocal SettingsTemporary Internet Files. Folderu Local Settings i Temporary Internet Files są systemowymi, tj. domyślnie nie są wyświetlane.
7
Aby zobaczyć ich zawartość, w menu „Narzędzia” foldery „Bieżący użytkownik” wybierz „Właściwości”, a następnie przejdź w zakładkę „Widok”. W sekcji „ustawienia Zaawansowane” odznacz pola „Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego” i włączyć właściwość „Pokaż ukryte pliki…”
8
Można to zrobić inaczej. Uruchom przeglądarkę i w menu „Narzędzia” wybierz „Właściwości”. W sekcji „Historia przeglądania” w zakładce „Ogólne” kliknij „Ustawienia”. W nowym oknie za pomocą przycisku „Pokaż pliki”, aby zobaczyć zawartość pamięci podręcznej.
9
Jeśli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, w pasku adresu zapisz about:cache. Aby wyświetlić zawartość folderu w sekcji Disk Cache Device przejdź do List Cache Entries.
10
Aby znaleźć cache w Operze, uruchom przeglądarkę i wpisz opera:cache w przeglądarce. Na link „Pokaż wszystko” będzie można zobaczyć zawartość pamięci podręcznej.
logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.