Jak znaleźć środek przedziału

Przy statystycznej obróbki wyników badań różnego rodzaju otrzymane wartości często są pogrupowane w sekwencji czasowych. Do obliczenia podsumowując cech takich sekwencji czasem trzeba obliczać środek przedziału – „centralny opcji”. Metody jej obliczania są dość proste, ale mają pewne cechy, wynikające z używanego do pomiaru skali, jak i charakteru grupy (otwarte lub zamknięte przedziały).

Jak znaleźć środek przedziału

Instrukcja

1
Jeśli odstęp jest fazą ciągłą numerycznej kolejności, w celu znalezienia jej połowy użyj zwykłe metody matematyczne obliczenia przeciętnego znaczenia. Minimalna wartość interwału (jego początek) złożyć z maksymalnym (zakończeniem) i podzielić wynik na pół – jest to jeden ze sposobów obliczenia przeciętnego znaczenia. Na przykład, zasada ta ma zastosowanie, gdy chodzi o przedziałach wiekowych. Powiedzmy w średnim wieku przedziale w przedziale od 21 do 33 lat będzie znak w wieku 27 lat, tak jak (21+33)/2=27.
2
Czasem jest wygodniej zastosować inną metodę obliczenia przeciętnego wartości pomiędzy górnej i dolnej granicy przedziału. W tym wariancie najpierw określ szerokość zakresu – odejmij od maksymalnej wartości minimalnej. Następnie podzielić otrzymaną kwotę na pół i dodać wynik do minimalnych wartości zakresu. Na przykład, jeśli dolna granica odpowiada wartości 47,15, a górna – 79,13, to szerokość pasma wynosi 79,13-47,15=31,98. Wtedy środkiem przedziału będzie 63,14, tak jak 47,15+(31,98/2) = 47,15+15,99 = 63,14.
3
Jeśli częstotliwość nie jest działką zwykłej kolejności numerów, to oblicza jego środka zgodnie z cyklach i wymiaru używanej skali pomiarowej. Na przykład, jeśli chodzi o okresie historycznym, to środkiem przedziału będzie być konkretny kalendarz data. Tak dla przedziału od 1 stycznia 2012 roku do 31 stycznia 2012 środkiem będzie data 16 stycznia 2012.
4
Oprócz zwykłych (zamkniętych) odstępy statystyczne metody badań mogą operować i „otwarte”. U takich zakresów jedna z granic nie jest określona. Na przykład, otwarty interwał może być ustawiony tekstem „od 50 lat i starszych”. Środek w tym przypadku jest określana metodą analogii – jeśli wszystkie pozostałe zakresy tej kolejności mają taką samą szerokość, to zakłada się, że i ten otwarty interwał ma ten sam wymiar. W przeciwnym wypadku musisz określić dynamikę zmian szerokości przedziałów poprzedzających otwartego, i wyprowadzić go warunkowej szerokości, na podstawie uzyskanych trendy zmian.
logo
Kategoria:
Matematyka

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.