Jak znaleźć rzut punktu na płaszczyznę

Metoda projekcji jest podstawą teorii budowy pinezkami obrazów w inżynierii wykresie. Najczęściej jest on stosowany, gdy trzeba znaleźć obraz ciała w postaci jego projekcji na płaszczyźnie albo uzyskać dane o jego położeniu w przestrzeni.

Jak znaleźć rzut punktu na płaszczyznę

Instrukcja

1
W wielowymiarowej przestrzeni dowolny obraz obiektu na płaszczyźnie można uzyskać za pomocą projekcji. Jednak nie należy sądzić o geometrycznym kształcie ciała lub o formie najprostszych obrazów w geometrii na podstawie jednej projekcji punktu. Najbardziej pełną informację o obrazie geometrycznego ciała daje kilka rzutów punktów. Do czego wykorzystują projekcje punktów ciała co najmniej w dwóch płaszczyznach.
2
Na przykład, należy zbudować rzut punktu A. Dla tego umieść dwie płaszczyzny prostopadłe do siebie. Jeden poziomo, nazywając ją płaszczyzną poziomą i oznaczając wszystkie projekcje elementów z indeksem 1. Drugą – pionowo. Nazwij ją odpowiednio przedniej płaszczyzny, a projekcj elementów nadaj indeks 2. Obie te płaszczyzny potraktuj nieskończonych i nieprzezroczyste. Linią ich skrzyżowań staje osi współrzędnych OX.
3
Następnie zaakceptuj fakt, że przestrzeń między płaszczyznami projekcji umownie podzielona na ćwiartki. Jesteś w pierwszym kwartale i widzisz tylko te linie i punkty, które znajdują się w tej dziedzinie двугранного kąta.
4
Istotą procesu projekcji polega na prowadzeniu wiązki przez określonego punktu, podczas gdy wiązka nie spotka się z płaszczyzną projekcji. Ta metoda otrzymał nazwę metody projekcji ortogonalnej odległości. Według niego, opuść się z punktu A normalna na orientację i przednią płaszczyznę. Podstawą tego prostopadła będzie pozioma projekcja punktu A1 lub przód projekcja punktu A2. W ten sposób można uzyskać położenie tego punktu w przestrzeni określonych płaszczyzn rzutów.
Należy zwrócić uwagę
Na podstawie metody projekcji można znaleźć projekcję nie jeden, ale kilka punktów figury. A jeśli połączyć je liniami na rysunku, otrzymasz projekcję tej figury w wielu płaszczyznach.

logo
Kategoria:
Matematyka

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.