Jak znaleźć plac równoległoboku

Równoległobok – figura geometryczna, której długości równoległych stron i wartości przeciwległych kątów są równe. Do tej kategorii należą również kwadrat, romb i prostokąt.

Jak znaleźć plac równoległoboku

Instrukcja

1
Aby znaleźć wartość powierzchni równoległoboku należy znać długość jednej ze stron, a także wysokość, przeprowadzoną do niej. Dla jasności, udawaj schematyczny rysunek, pozwoli wybrać optymalną metodę rozwiązania zadania.
2
Formuła znalezienia placu zabawnych wygląda w następujący sposób:S = a * Ha,gdzie a – strona;Ha – długość przekątnej, poprowadzoną do boku a.Jeśli nie jest znana wysokość – druga niezbędne wartość, weź za podstawę jedną ze stron i przesuń palcem do jej wysokości, którą można znaleźć. Ponieważ powstał trójkąt prostokątny, można zastosować twierdzenie Pitagorasa:a = vc? – b?,b = vc? – a?c = va? + b?gdzie a i b to boki trójkąta prostokątnego; c – гипотенуза.
3
Przebieg wyszukiwania długości boków w dużej mierze zależy od źródła danych, w niektórych przypadkach trzeba będzie uciekać się do trygonometrii. c = a * cos ? = c * sin ? = b * tg ?b = c * cos ? = c * sin ? = a * tg ?c = a /sin ? = a /cos ? = b /cos ? = b /sin ?a i b – катеты; c – гипотенуза.Aby obliczyć długość wysokości równoległoboku z zastosowaniem sinusów, cosinusów i тангенсов trzeba kieszonkowy tłumaczenia ich wartości w liczba.
4
Jeśli przed tobą szczególny przypadek równoległoboku, to dla wyszukiwania placu można skorzystać z uproszczonych formuł. Na przykład, aby znaleźć wskaźnik ten w odniesieniu do kwadratu ważne jest, aby wiedzieć, długość jego strony, którą trzeba pomnożyć na samą siebie.S = a?,gdzie S – powierzchnia; a – strona.
5
Do wyszukiwania wartości powierzchni prostokąta podstawiając wartości stron do wzoru:S = a * b;gdzie a – długość jednej strony; b – długość prostopadłej do a stronie.
6
Jeszcze jeden wariant równoległoboku – romb. Aby znaleźć wartość jego powierzchni, użyj jednej z formuł.S = a * b /2,gdzie a i b – długość przekątnych.S = a * Ha,gdzie Ha – długość przekątnej, poprowadzoną do boku a.S = a? * sin ?,gdzie ? — kąt między dwoma sąsiadującymi stronami rombu.
logo
Article Categories:
Matematyka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *