Jak zatrzymać apache

Zatrzymywanie i uruchamianie serwera Apache w systemach uniksopodobnych odbywa się za pomocą wiersza poleceń. Jeśli chodzi o Windows, to serwer można zatrzymać za pomocą specjalnej graficznej lub konsoli narzędzia httpd. Jeśli używasz gotowego zestawu XAMPP, to wyłączenie Apache odbywa się poprzez panel kontrolny.

Jak zatrzymać apache

Instrukcja

1
Aby zatrzymać Apache w systemie Linux otwórz Terminal (Aplikacje” – „Standardowe” – „Terminal”) i wpisz polecenie:

./apachectl stop

Do ponownego startu wystarczy wprowadzić podobny wniosek, ale z parametrem start:

./apachectl start

Do natychmiastowego zatrzymania procesu można korzystać z kluczem –k:

apachectl –k stop

Po otrzymaniu tego sygnału proces macierzysty natychmiast zabija wszystkie procesy potomne, a następnie i sam kończy swoją pracę.

2
Do miękkiego restartu Apache skorzystaj z opcji płynne, dla twardego restartu – restart:

apachectl –k graceful

apachectl –k restart

Jeżeli powyższe polecenia nie działają, spróbuj zakończyć pracę z serwerem polecenia kill lub killall, jednak należy pamiętać, że każde ich zastosowanie pokonuje procesu.

3
W systemie Windows przejdź do wiersza poleceń (Start – Akcesoria – wiersz Polecenia i wpisz:

cd „С:\путь do zainstalowanego serwera\bin”

httpd –k shutdown

4
Do automatycznego zakończenia pracy Apache utwórz plik Stop.bat (prawy klawisz myszy – „Nowy”) i napisz:

@echo off

C:

cd \путь_до_Арасһе\bin

start Apache.exe –k shutdown

Zapisz wszystkie zmiany. Teraz możesz zakończyć działanie usługi, klikając dwukrotnie na tym pliku.

5
Jeśli używasz jako lokalnego serwera złożenie XAMPP, to zakończenie pracy serwera Apache można dokonać poprzez Control Panel. Przejdź do menu „Start” – „Wszystkie programy” – „XAMPP for Windows” – „XAMPP Control Panel”. W wyświetlonym oknie naprzeciwko punktu Apache, naciśnij przycisk Stop. W celu ponownego uruchomienia służy przycisk Start. Jeśli chcesz uruchomić w trybie usługi, nie zapomnij, aby umieścić znacznik wyboru obok opcji Svc.
6
Jeśli korzystasz z gotowych montażem Denwer, w celu zatrzymania pracy serwera, należy użyć skrótu Stop Server na pulpicie. Aby ponownie uruchomić dwukrotnie kliknij na ikonie Restart Server.
logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.