Jak utworzyć listę dystrybucyjną w programie outlook

Ważną częścią zestawu programów firmy Microsoft jest aplikacja Outlook w różnych jego wersjach. Dla wielu biur jest to niezbędne narzędzie obiegu dokumentów i organizacji prac. Bardzo często występuje konieczność wysyłania wiadomości e-mail do tej samej grupy odbiorców. Jeśli dodać odbiorców, jeden po drugim, na to zajmuje dużo czasu. Dlatego warto utworzyć listę dystrybucyjną w programie Outlook.

Jak utworzyć listę dystrybucyjną w programie outlook

Instrukcja

1
Uruchom program Outlook. Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na ikonę aplikacji na pulpicie lub kliknij przycisk „Start” i wybierz odpowiednią pozycję w menu „Wszystkie programy”. Po pobraniu aplikacji, wybierz menu „Plik” i w wierszu „Utwórz”. Gdy przesuniesz kursor myszy na ten napis, pojawią się punkty akcji. Znajdź opcję „Lista dystrybucyjna” i kliknij na nim lewym przyciskiem myszy. Otworzy się okno tworzenia i edycji nowej listy odbiorców-mail.
2
Wprowadź nazwę listy w polu „Nazwa”. W ten sposób można stworzyć kilka różnych grup odbiorców do różnych zadań, a następnie szybko przełączać się między nimi. Na przykład, „Klienci”, „Pracownicy”, „Przyjaciele” i tak dalej.
3
Kliknij przycisk z napisem „Wybierz członków”, aby dodać odbiorców z książki adresowej. Znajdź odpowiednią osobę na liście, a następnie kliknij przycisk OK. Okno wyboru odbiorcy zostanie zamknięte, a na liście dyskusyjnej pojawi się odbiorca, powtarzaj, aż wprowadzisz wszystkie potrzebne adresy. Metoda ta doskonale nadaje się w tym przypadku, jeśli masz w książce adresowej programu Outlook już wprowadzone nazwy i e-mail osób, którym chcesz wysyłać wiadomości e-mail. Jeśli jest to nowa nazwa, trzeba użyć innej metody wprowadzania odbiorców.
4
Kliknij lewym przyciskiem myszy na napis „Dodaj”. Otworzy się małe okno, w którym zobaczysz pole „nazwa Skrócona” i „Adres e-mail”. Skopiuj i wklej nazwę i adres, jeśli masz e-maila od tej osoby, lub wpisz nową nazwę i adres ręcznie. Kliknij przycisk OK (będzie aktywny dopiero po wprowadzeniu adresu e-mail). Okno dialogowe zostanie zamknięte, a na liście odbiorców pojawi się nowa pozycja. Powtórz tę czynność tyle razy, ile trzeba, aby dodać wszystkich abonentów dystrybucji.
5
Kliknij przycisk „Plik” w górnej linii okna i wybierz opcję „Zapisz”. Kliknij go lewym przyciskiem myszy, i przez kilka sekund lista dyskusyjna outlook zostanie utworzony.
logo
Kategoria:
E-mail

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.