Jak usuwać zdjęcia z plików

Czasami bardzo trudno jest wyodrębnić zdjęcia z dokumentu tekstowego lub pliku w formacie PDF. W takich przypadkach można użyć standardowych narzędzi systemu operacyjnego lub innej soft.

Jak usuwać zdjęcia z plików

Instrukcja

1
Najbardziej prosty i przystępny dla każdego sposób — „zrobić zdjęcie” ekran w momencie wyświetlania na nim wybranego obrazu, a następnie zapisać obraz za pomocą dowolnego edytora graficznego — np. Paint. Aby to zrobić, otwórz dokument na stronie z obrazem i ustaw jego rozmiar.
2
Jeśli pracujesz z plikiem PDF, użyj przycisków „+” i ” – ” znajdujące się na pasku narzędzi aplikacji do przeglądania, aby zmienić rozmiar strony i obrazy na nią. Jeśli przed tobą dokument programu Word, najłatwiej będzie skalować obraz, przewiń kółkiem myszy, przytrzymaj klawisz Ctrl na klawiaturze.
3
Po tym, jak obraz na ekranie staje się odpowiednich rozmiarów, naciśnij klawisz Prt Sc, aby zrobić „zrzut ekranu” (zrzut ekranu). Następnie otwórz edytor graficzny Paint (można go znaleźć na liście programów z menu „Start”) i naciśnij jednocześnie klawisze Ctrl i V — to standardowe polecenie „Wklej”, która jest używana do pobierania skopiowanego fragmentu ze schowka systemu operacyjnego.
4
Wytnij tło wokół zdjęcia. Aby to zrobić, należy najpierw wybrać narzędzie „Zaznaczyć”, a następnie „kręgu” obraz za pomocą kursora myszy i klikając prawym przyciskiem myszy, z menu kontekstowego wybierz polecenie „Przyciąć”. Pozostaje tylko zapisać zdjęcie, naciskając jednocześnie klawisze Ctrl i S. domyślny obraz zostanie zapisany w formacie PNG lub BMP (w zależności od wersji SYSTEMU), ale można określić i JPEG jako typ pliku docelowego.
5
Ponadto, można pobrać program PDF Image Extraction Wizard z oficjalnej strony twórców na adres http://www.rlvision.com/downloads.asp. Uruchom aplikację po zainstalowaniu, wprowadź stronę dokumentu, z którego należy wyciągnąć obrazek i zapisz ją do określonego folderu.
logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.