Jak usunąć ustawienia sieci

Na dzień dzisiejszy trudno sobie wyobrazić KOMPUTER bez łącza przez jakąś sieć. Połączenia można podzielić według rodzaju sieci, z której wykonywane jest połączenie. Istnieje kilka rodzajów: połączenie lokalne, połączenie telefoniczne, połączenie z VPN (wirtualnej sieci prywatnej), bezpośrednie i połączenia przychodzące.

Jak usunąć ustawienia sieci

Instrukcja

1
Odłączenie komputera od sieci jest koniecznością przed usunięciem połączenia sieci. W tej instrukcji przedstawiono kilka sposobów, aby zakończyć połączenie. Wybrać kolejno następujące pozycje: „Start” (Start), „Panel sterowania” (Control Panel), „Ustawienia” (Settings) i „połączenia Sieciowe” (Network Connections). Wszystkie połączenia z tego komputera są wyświetlane w oknie o nazwie „połączenia Sieciowe”. Prawym przyciskiem myszy wybierz, a następnie w wyświetlonym menu skrótów kliknij na „Wyłącz” (Disable). To połączenie po pewnym czasie stanie się nieaktywny.
2
Jeśli pojawi się znak połączenia sieci w obszarze powiadomień, kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz go. Kliknij przycisk „Wyłącz” (Disable) w wyświetlonym menu. Jakiś czas później to połączenie stanie się nieaktywny.
3
Najszybszy i najprostszy sposób, aby wyłączyć KOMPUTER z sieci – odłączanie kabla sieciowego do karty sieciowej z gniazda. Pojawi się napis „kabel Sieciowy nie jest podłączony, komputer z sieci będzie wyłączony.
4
Po wyłączeniu komputera można przystąpić do usuwania sieci. Dwa razy kliknij prawym przyciskiem myszy tylko że gdy połączenia. Otworzy się okno właściwości tego połączenia. W nim pojawia się nazwa karty sieciowej (przez nią i organizowano komponenty użyte podłączeniem), połączenie, opis tych funkcji i inne informacje.
5
Aby usunąć wybrane połączenie, naciśnij przycisk o nazwie „Usuń” (Uninstall) w oknie właściwości. Wybrana zostanie usunięta. Prosty użytkownik może usuwać połączenia utworzone tylko do nich. Aby usunąć połączenie, które jest używane w połączeniu z innymi użytkownikami, trzeba być członkiem grupy pod nazwą „Operatorzy konfiguracji sieci” lub „Administratorzy”.
logo
Kategoria:
Połączenie

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.