Jak skonfigurować modem na zdalny dostęp

Zdalny dostęp do komputera pozwala korzystać z zasobów tego KOMPUTERA, łącząc się z nim przez sieć lokalną lub internet. Jeśli dostęp do sieci komputera odbywa się poprzez modem DSL, należy poprawnie skonfigurować ten sprzęt.

Jak skonfigurować modem na zdalny dostęp

Trzeba

  • – Modem DSL;
  • – kabel sieciowy.

Instrukcja

1
Podłączenie komputera lub laptopa do modemu DSL. Użyj do tego port Ethernet (LAN) sprzętu sieciowego. Otwórz web-interfejs ustawień modemu. Aby to zrobić, wpisz adres IP w polu przeglądarki.
2
Wprowadź login i hasło, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zapoznaj się z dostępnymi w menu interfejsu ustawień modemu DSL. Otwórz menu „Sieć” lub Network. Znajdź podmenu NAT i przejdź do niego. W zakładce „Podstawowe” lub General wprowadź tryb pracy urządzenia Only SUA. Wybierz opcję „Wyznaczanie trasy” lub Port Forwarding.
3
W menu Rule Setup, należy zaznaczyć pole wyboru obok opcji Active. To pozwoli ci samodzielnie określić reguły dla połączeń sieciowych. W pole Service Name (nazwa) wpisz nazwę usługi lub drużyny, dla której tworzona jest reguła. Warto zauważyć, że nie należy wprowadzać oryginalny tytuł. Pole to ma na celu pomóc ci w poruszaniu się w utworzonych regulaminie.
4
Teraz sprawdź nazwę i numer portu, który wykorzystuje oprogramowanie do zdalnego dostępu. Mogą to być narzędzia Radmin Remote Desktop, VNC, i tak dalej. Wprowadź wartość portu w następujące pola: External Port Start (End) i Internal Port Start (End).
5
W polu Server IP Address wprowadź wartość adresu IP komputera, z którym ma zostać nawiązane połączenie. W twoim przypadku jest to adres komputera, z którego wykonujesz ustawienie modemu.
6
Dwa razy kliknij przycisk Apply (zastosuj), aby zapisać ustawienia. Otwórz menu „Sieć” lub Network i przejdź do podmenu Client List. Znajdź wiersz, w którym wyświetlane są dane karty sieciowej KOMPUTERA i umieść znacznik wyboru w polu ” Reserve. Kliknij przycisk Apply. Teraz DSL-modem zawsze będzie wydawać karty sieciowej ten adres IP, który jest używany w tej chwili.
7
Otwórz menu Security (zabezpieczenia) i wybierz opcję Zapora. Kliknij przycisk Add (dodaj), odnoszące się do podmenu Rules. Wybierz typ reguły WAN to LAN. Dwa razy wpisz numer portu, który wykorzystuje oprogramowanie dostępu zdalnego, a następnie kliknij przycisk Apply. Zrestartuj modem i sprawdź możliwość realizacji zdalnego podłączenia do KOMPUTERA.
logo
Kategoria:
Połączenie

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.