Jak ustalić klasa zagrożenia odpadu

Klasa zagrożenia charakteryzuje względną ekologiczną niebezpieczeństwo ucieczki, która zależy od stopnia jego potencjalnym negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne. Wszystkie firmy i organizacje, w wyniku działalności których pojawiają się niepotrzebne substancje, muszą klasyfikować odpady te według stopnia ich zagrożenia zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska.

Jak ustalić klasa zagrożenia odpadu

Trzeba

  • – wykaz składników odpadu;
  • – tabele i obliczenia w celu określenia klasy zagrożenia.

Instrukcja

1
Aby zaliczyć odejście do klasy ryzyka za pomocą metody obliczania, znajdź współczynnik (K) – wskaźnik stopnia zagrożenia odpadu dla OSP (środowiska naturalnego). Jeśli odejście składa się z kilku substancji, oblicz jego wartość jako sumę wskaźników zagrożenia tych substancji (Ki). Dlatego w pierwszej kolejności ustaw:a) lista składników odpadu (skład);b) ilościowa zawartość każdego składnika.Zazwyczaj skład odpadu ustala skład surowca, biorąc pod uwagę zmiany zachodzące z nim w procesie technologicznym, albo na podstawie wyników analizy chemicznej.
2
Teraz oblicz wskaźnik stopnia zagrożenia każdego odpadu według wzoru: Кі = Ci/Wi (Ci – stężenie składnika odpadu, a Wi – współczynnik stopnia zagrożenia dla OPS). W celu określenia współczynnika (Wi) w Zarządzeniu Ministerstwa zasobów Naturalnych „O zatwierdzeniu kryteriów klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na klasy ryzyka dla środowiska naturalnego” od 15.06.2001 r. istnieje specjalna tabela (patrz rysunek).
3
Jeśli masz zainstalowane stopnia zagrożenia składników odpadów w żadnych naturalnych środowiskach, z ich pomocą można obliczyć względny parametr zagrożenia składnika odpadu dla OSP (Xi). Odbywa się to poprzez podzielenie sumy punktów wszystkich parametrów na liczbę tych parametrów. Współczynnik Wi można obliczyć według jednej z wielu formuł (link: http://www.ecology.ru/uploads/image006.gif).
4
Współczynniki (Wi) spójrz do tabeli (patrz rysunek). Tutaj zebrane są najczęstsze składniki odpadów, które mogą być niebezpieczne dla OPS.
5
Po tym, jak obliczyć wskaźniki stopni zagrożenia poszczególnych komponentów odpadu Ki, высчитайте wskaźnik Do jako sumę wskaźników poszczególnych składników (K=K1+K2+…+Kn).
6
Teraz oblicz klasa zagrożenia odpady dla środowiska naturalnego, zgodnie z tabelą (patrz rysunek). Jeśli odejście trafia do piątej klasy zagrożenia należy potwierdzić swoją klasę eksperymentalną metodą. W przeciwnym razie będzie musiał kwalifikować klasa zagrożenia 4-ty.
7
W celu określenia klasy zagrożenia doświadczalnie skontaktuj się specjalnie akredytowanym do tych celów laboratorium.
logo
Kategoria:
Różny

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.