Jak ustalić katoda ma diody

Włączenie diody w obwód w odwrotną polaryzacją grozi zwarć lub wyjściem do uszkodzenia innych podzespołów. Szczególnie niebezpieczny przy tym podział kondensatorów elektrolitycznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed впайкой diody należy określić położenie jego wyprowadzeń.

Jak ustalić katoda ma diody

Instrukcja

1
Najprostszy przypadek występuje, jeśli na obudowie diody znajduje się objaśnienie. Składa się ono z trójkąta równobocznego i odcinka linii prostej, w który ten trójkąt opiera się jednym z jego kątów. Na diodach, oznakowanych zgodnie z nową normą, to oznaczenie dodatkowo jakby zamrożone – istota tego nie zmienia. Zobacz, jak dokładnie zorientowane oznaczenie względem wyprowadzeń diody: tego z nich, który znajduje się bliżej do trójkąta, jest zgodny z anody, a temu, który znajduje się bliżej odcinka prostej – katoda.
2
Jeśli dokładnie znany typ diody, a pod ręką kieszonkowy lub даташит, określić polaryzację można tak. Zobacz, o co z wniosków musi znajdować się punkt (lub punkty) lub okrąg. Czasami po ilości lub koloru punktów można dodatkowo określić alfanumeryczny wskaźnik diody obrębie serii, a na niego z kolei – maksymalne napięcie odwrotnie.
3
Jeśli na diodzie nie ma w ogóle żadnych oznaczeń i wszystko, co o nim wiadomo to bezpośredni prąd i odwrotnie napięcie, określ jego polaryzacja w następujący sposób. Weź omomierz (lub wielofunkcyjne urządzenie ma taką funkcję). Określić biegunowość napięcia na jego щупах w trybie pomiaru rezystancji, używając jako wzorowego drugiej diody, dla którego jest znana. Następnie, po podłączeniu sondy do dla przedmiotu диоду na różne sposoby, określ położenie jego elektrod, przez analogię.
4
Bardzo przydatny w przypadku цоколевки diod użyć specjalnego przejścia. Weź dwie grube baterie, dioda, rezystor na 1 килоом i dwie sondy. Wszystkie elementy połączyć szeregowo, a polaryzacja włączenia diody należy ustalić doświadczalnie, aby przy zwarciu sond się świeciły. Zdający diody podłącz do щупам najpierw w jednej polaryzacji, a następnie w drugiej. Gdy dioda świeci, wyjście diody skierowany do minusa zasilania, jest катодным.
Należy zwrócić uwagę
Nie należy podłączać urządzenia pomiarowe do obwodów znajdujących się pod napięciem.

logo
Article Categories:
Naprawa i serwis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *