Jak sprawdzić winchester

Istnieje sporo specjalistycznych programów, przeznaczonych do realizacji procedury sprawdzania winchester. Sam system Windows posiada także wbudowane narzędzie do sprawdzania chkdsk.

Jak sprawdzić winchester

Instrukcja

1
Otwórz główne menu systemowe, klikając przycisk „Start” i wybierz opcję „Mój komputer” w celu zainicjowania procedury weryfikacji wybranego dysku twardego. Otwórz menu kontekstowe, nadający się do sprawdzania dysku klikając prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie „Właściwości”. Użyj karty Narzędzia, które zostanie wyświetlone okno dialogowe i wybierz opcję „Uruchom skanowanie” w sekcji „Sprawdzanie dysku”. Użyj przycisku „Uruchom” w następnym oknie dialogowym do natychmiastowego sprawdzenia dysku niesystemowego lub poczekaj na wyświetlenie komunikatu o braku możliwości sprawdzenia używanego woluminu dla dysku systemowego. W takim przypadku należy ponownie uruchomić komputer.
2
Wróć do głównego menu systemu „Start” w celu realizacji alternatywnej procedury sprawdzania dysku i wybierz opcję „Uruchom”. Wprowadź wartość cmd w wierszu „Otwórz” i otwórz menu kontekstowe znalezionego elementu „wiersz Polecenia” kliknięcie prawym przyciskiem myszy. Wprowadź polecenie „Uruchom jako administrator” i wprowadź wartość chkdsk dysk: /f /r w pole tekstowe interpretera poleceń. Autoryzuj wykonanie skanowania poprzez naciśnięcie przycisku funkcyjnego Enter i pamiętaj, że powyższe ograniczenia na przeprowadzenie natychmiastowej sprawdzanie dysku systemowego są zapisywane i w tym przypadku.
3
Skorzystaj z dysku startowego w przypadku braku możliwości przeprowadzenia kontroli wybranego winchester powyższymi metodami.
4
Dla systemu Windows w wersji XP, należy uruchomić komputer z płyty do konsoli odzyskiwania i wpisz wartość chkdsk dysk: /r do pola tekstowego wiersza poleceń.
5
Dla systemu Windows w wersji Vista i 7 należy uruchomić komputer z płyty instalacyjnej i określić żądane ustawienia preferencji językowych. Zatwierdź swój wybór, naciskając przycisk „Dalej” i skorzystaj z opcji „Przywracanie systemu”. Wprowadź do sprawdzania systemu i ponownie wybierz „Dalej”. Użyj opcji „wiersz Polecenia” w oknie wyboru opcji odzyskiwania i wpisz wartość chkdsk dysk: /r w pole tekstowe interpretera poleceń systemu Windows.
logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.