Jak skompilować projekt

Kompilacja projektu w wierszu polecenia może być prowadzona z zastosowaniem Microsoft Build Engine, jak i udziałem plików wsadowych, choć pierwsza metoda polega na użyciu plików .targets, dostępnych wyłącznie w Visual Studio. Obie metody kompilacji oparte na zastosowaniu kompilatorów języka Visual Basic i Visual C#.

Jak skompilować projekt

Instrukcja

1
Upewnij się, że masz wymaganego pliku wykonywalnego programu MSBuild w folderze %systemroot%Microsoft.NETFrameworkимя_версии i sprawdź zgodność zmiennej systemowej ścieżce podanej w katalogu. Określ katalog, który zawiera pliki odpowiedniego projektu związany jest z interpreterem poleceń i upewnij się, że używasz jednego z rozszerzeń:- csproj;- sln;- vbproj.Wpisz значениеmsbuild.exe имя_подлежащего_компиляции_проекта testową w polu wiersz polecenia i zapoznaj się z wyświetlonymi informacjami o wybranym procesie.
2
Użyj pliki wsadowe do definiowania zmiennych drodze, wskazującego na używaną złożenia .NET Compact Framework, niezbędnych linków i składni poleceń kompilatora. Skorzystaj z dowolnego edytora tekstu do tworzenia nowego pliku i dodać do niego utworzonego pliku wsadowego. W razie potrzeby zmień wartość zmiennej drodze i zapisać utworzony dokument z dowolną nazwą i rozszerzeniem .bat.
3
Upewnij się, że zmienna drodze zawiera katalog platformy .NET Framework, która zawiera niezbędne pliki wykonywalne formaty csc.ee i vbc.exe są kompilatory Visual C# i Visual Basic. Wprowadź wartość nazwy utworzonej partii i oryginalnego pliku w polu tekstowym interpretera poleceń. Należy zwrócić uwagę na to, że rozszerzenie pliku źródłowego musi spełniać używanego kompilatora.
4
Użyj wymagane wartości parametrów kompilatora:- r – dla zadania odpowiednich linków do montażu;- imports – do importu niezbędnych przestrzeni nazw;- nostdlb – w celu określenia wymaganych przepustek zestawów (Visual C#);- biblioteki netcf – w celu określenia wymaganych przepustek zestawów (Visual Basic);- noconfig – odpowiednie ustawienie;- sdkpath – dla lokalizacji biblioteki Mscorlib.dll.
logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.