Jak otworzyć porty przez wiersz polecenia

W OS Microsoft Windows zdalne otwieranie portów odbywa się przy pomocy specjalistycznego narzędzia Netsh, która jest przeznaczona do zmian w konfiguracji ustawień sieci. Skontaktować się z nim można za pośrednictwem wiersza polecenia.

Jak otworzyć porty przez wiersz polecenia

Instrukcja

1
Otwórz menu główne systemu operacyjnego Microsoft Windows, klikając przycisk „Start”. Wybierz „Uruchom” (dla OS Windows do wersji XP) i w wyświetlonym polu wpisz wartość cmd. Jeśli masz zainstalowany system Windows Vista i wyżej, w lewej części menu znajdź pasek wyszukiwania, w którym i wpisać to samo polecenie.
2
Wywołaj menu kontekstowe wiersza polecenia, kliknij prawym przyciskiem myszy. Z wyświetlonej listy wybierz opcję „Uruchom jako administrator i wpisz:- wartość netsh (dla OS Windows do wersji XP);- wartość netsh advfirewall (dla OS Windows w wersji Vista lub wyżej).Te samą wartość można wpisać w pole tekstowe interpretera poleceń.
3
Nie zapomnij, że aby otworzyć porty zdalnie, trzeba mieć nie tylko autoryzowany dostęp do komputera, a dostęp z uprawnieniami administratora. Zaloguj się do komputera przy użyciu konta administratora i wpisz, na przykład w systemie Windows Server 2008 wartość netsh advfirewall set machine win2008-2 w wierszu polecenia. Naciśnij klawisz Enter.
4
Aby otworzyć port, zapisz w wierszu polecenia:netsh advfirewall firewall (lub netsh)add rule name=имя_приложенияdir=in action=allowprotocol=TCP localport=numer_portu.Po wpisaniu wymaganych wartości, naciśnij klawisz Enter.
5
Określ podstawowe i bieżącą konfigurację adresu IP, bramy, maski podsieci i bramy oraz serwera DNS. Aby to zrobić, wpisz w wierszu polecenia netsg interface ip show config. Naciśnij Przycisk Enter. Sprawdź, czy pasują do siebie czy te wartości z wcześniej zadanymi (dla statycznych adresów IP), nie zmieniła się czy konfiguracja serwera DNS (dla dynamicznych adresów IP).
6
Jeśli chcesz sprawdzić poziom bezpieczeństwa, adresy IP i dostępności portów komputera, skorzystaj z opcji włączenia/wyłączenia firewalla Windows. Aby to zrobić, wpisz w wierszu poleceń: netsh advfirewall set currentprofile state on lub netsh advfirewall set currentprofile state off i naciśnij klawisz Enter.
logo
Article Categories:
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *