Jak rozwiązać nierówność logarytmy

Logarytmiczna nierówność to nierówność, która zawiera w sobie logarytmy. Jeśli przygotowujesz się zdawać EGE z matematyki, ważne jest, aby umieć rozwiązywać równania i nierówności logarytmiczne.

Jak rozwiązać nierówność logarytmy

Instrukcja

1
Przechodząc do nauki nierówności z логарифмами, trzeba już umieć rozwiązywać równania logarytmiczne, znać właściwości logarytmów, główne logarytmicznym tożsamość.
2
Rozwiązanie wszystkich zadań na logarytmy zacznij od znalezienia GBP – obszar dopuszczalnych wartości. Wyrażenie pod логарифмом musi być pozytywny, podstawa logarytmu musi być większa od zera i nie równa jedności. Śledź равносильностью transformacji. GBP na każdym kroku musi pozostać jednym i tym samym.
3
Przy rozwiązywaniu nierówności logarytmicznych ważne jest, aby z dwóch stron od znaku porównania były logarytmy, przy czym z jednym i tym samym podstawą. Jeśli z jakiejkolwiek strony reprezentowane przez liczby, zapisz go w postaci logarytmu, stosując podstawowe logarytmicznym tożsamość. Liczba b jest równa liczbie a w stopniu log, gdzie log – logarytm b o podstawie a. Główne logarytmicznym uroczystość jest w istocie definicji logarytmu.
4
Rozwiązując logarytmiczna nierówność, należy zwrócić uwagę na podstawy logarytmu. Jeśli jest więcej jednostek, to po pozbyciu się logarytmy, czyli przejścia do prostego числовому społecznej, znak nierówności pozostaje ten sam. Jeśli podstawa logarytmu od zera do jedynki, zmienia się znak nierówności na przeciwny.
5
Warto pamiętać słowa właściwości logarytmów. Logarytm jednostki jest równy zero, logarytmu liczby a o podstawie a jest równy jedności. Logarytm iloczynu jest równy sumie logarytmów, logarytm prywatnego jest równy różnicy logarytmów. Jeśli подлогарифменное wyrażenie budowany w stopień B, to można go znieść za znak logarytmu. Jeśli podstawa logarytmu podniesiony do stopnia A, za znak logarytmu można znieść liczba 1/A.
6
Jeśli podstawa logarytmu zgłoszony przez niektórych wyrazem Q, zawierające zmienną x, należy rozważyć dwa przypadki: Q(x) ? (1;+?) i Q(x) ? (0;1). W związku z tym stawia się znak nierówności przy przejściu od logarytmicznej porównania do prostego алгебраическому.
logo
Article Categories:
Matematyka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *