Jak przetłumaczyć tabelę z programu Excel w programie Word

Zadanie konwersji tabeli utworzonej w programie Excel do dokumentu tekstowego dość często staje przed użytkownikiem pakietu programów biurowych Microsoft Word. Rozwiązanie zadania nie wymaga hakerskich umiejętności lub korzystania z dodatkowego oprogramowania.

Jak przetłumaczyć tabelę z programu Excel w programie Word

Instrukcja

1
Kliknij przycisk „Start”, aby przejść do głównego menu systemu operacyjnego Windows i przejdź do „Wszystkie programy” do realizacji procedury konwersji wybranej tabeli w formacie dokumentu tekstowego.
2
Rozwiń węzeł Microsoft Office, a następnie uruchom program Excel i Word.
3
Przejdź do przekształcenia tabelę w programie Excel i zaznacz odpowiednią część lub całą tabelę.
4
Rozwiń menu „Tabela” na pasku narzędzi u góry okna aplikacji i wybierz polecenie Konwertuj” (dla programu Microsoft Word w wersji 2003).
5
Skorzystaj z opcji „tekst na Tabelę” w rozwijanym menu i zastosuj pole wyboru pożądanego separatora w wyświetlonym oknie dialogowym. Należy przy tym pamiętać, że po wybraniu opcji „Znak akapitu” dane преобразуемой tabeli będą oddzielone akapitami, a opcja „Znak tabulacji” pozwoli przekształcić tabelę w jeden punkt. Użyj klawisza spacji i kresek w przypadku wyboru opcji „Inny”.
6
Potwierdź zastosowanie wybranych zmian przyciskiem OK (dla Microsoft Office w wersji 2003).
7
Przejdź do podlegające przekształceniu do formatu tekstowego wiersza niezbędne tabele,lub całą tabelę, i wywołaj jej menu kontekstowe klikając prawym przyciskiem myszy (dla Microsoft Office w wersji 2007).
8
Wprowadź polecenie „Układ” i wybierz polecenie „Dane” w wyświetlonym podmenu.
9
Skorzystaj z opcji „Konwertuj na tekst i zastosuj pole wyboru pożądanego separatora w wyświetlonym oknie dialogowym. Potwierdź zastosowanie wybranych zmian przyciskiem OK (dla programu Microsoft Word w wersji 2007).
10
Przewiń do wybranego arkusza i kliknij menu „Edycja” pasku narzędzi u góry okna programu Excel 2010.
11
Wprowadź polecenie „Kopiuj”, aby zapisać w tabeli w schowku i przejdź do aplikacji Word.
12
Wybierz miejsce zapisu tworzonego dokumentu tekstowego i kliknij menu „Edycja” górnym pasku narzędzi оена aplikacji Word 2010.
13
Wprowadź polecenie „wklej specjalnie” i skorzystaj z opcji „Arkusz programu Microsoft Excel (obiekt)”.
14
Potwierdź zastosowanie wybranych zmian przyciskiem OK (dla Microsoft Office w wersji 2010).
logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.