Jak przenieść documents and settings

Może wystąpić konieczność przenieść folder „Documents and Settings” na inne miejsce na dysku. Jednak system operacyjny zapobiega danych działań. Aby wykonać ruch, trzeba będzie dokonać pewnych zmian w rejestrze, więc wstępnie utwórz kopię zapasową.

Jak przenieść documents and settings

Instrukcja

1
Włącz komputer, na którym planuje się przenieść folder „Documents and Settings” w inne miejsce. Zaloguj się jako administrator lub pod profilem, który ma uprawnieniami administratora. Wybierz miejsce na dysku, gdzie chcesz skopiować folder systemowy, a następnie utwórz nowy katalog.
2
Otwórz bieżący folder „Documents and Settings”. Kliknij w menu „Narzędzia” i wybierz z menu rozwijanego polecenie „opcje folderów”. Otwórz zakładkę „Widok”. Przejdź do sekcji „ustawienia Zaawansowane”, zaznacz pole wyboru obok polecenia „Pokaż ukryte pliki i foldery i odznacz pole wyboru obok polecenia „Ukryj rozszerzenia znanych typów plików” i wiersza „Ukryj chronione pliki systemowe, foldery”. Po tym, kliknij przycisk Ok i zamknij okno.
3
Zaznacz wszystkie pliki i foldery w folderze „Documents and Settings”, a następnie skopiuj je do nowego katalogu. Otwórz menu „Start”, przejdź do „Panel sterowania”, a następnie uruchom przystawkę „System”. Otwórz zakładkę „Profile użytkownika” i skopiuj do folderu „Documents and Settings” aktualny profil użytkownika. Kliknij przycisk Ok, wyloguj się i zaloguj ponownie z uprawnieniami administratora.
4
Przejdź do menu „Start”, kliknij polecenie Uruchom i wpisz polecenie regedit, aby uruchomić edytor rejestru. W otwartym oknie wybierz z menu „Edycja” i kliknij na opcję „Znajdź”. Pojawi się okno dialogowe, w którym należy podać „Documents and Settings” i nacisnąć przycisk „Znajdź”.
5
Zostanie wyświetlona lista kluczy i wartości rejestru, w nim wymienić oryginalny sposób na nową lokalizację folderu systemowego. Zamknij edytor rejestru i uruchom ponownie komputer, aby ustawienia nowego folderu „Documents and Settings” zameldowaliśmy się w rejestrze. Po tym można spokojnie usunąć folder źródłowy.
logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.