Jak otworzyć porty na zewnętrznym ip

Zewnętrzne adresy IP są wykorzystywane w razie potrzeby tworzenia zdalnego dostępu do komputera, połączenia VPN lub domowego serwera. Procedura otwarcia niezbędnych portów przy tym jest standardową czynnością, jaką w ustawieniach zapory systemu Windows.

Jak otworzyć porty na zewnętrznym ip

Instrukcja

1
Wywołaj menu główne systemu operacyjnego Windows XP do realizacji procedury otwarcia niezbędnych portów i przejść do grupy „otoczenie Sieciowe” (dla Windows XP).
2
Wprowadź polecenie „Wyświetl połączenia sieciowe” i otwórz menu kontekstowe swojego połączenia internetowego kliknięciem prawym przyciskiem myszy.
3
Wprowadź polecenie „Właściwości”, a następnie przejdź na zakładkę „Zaawansowane” w wyświetlonym oknie dialogowym.
4
Skorzystaj z opcji „Ustawienia”, a następnie otwórz nowy port, naciskając przycisk „Dodaj”.
5
Wprowadź żądaną wartość nazwa otwieranego portu w polu „Opis” i wartość 127.0.0.1 — w polu „Nazwa lub adres IP komputera w sieci”.
6
Wprowadź żądaną wartość numerów portów w wierszach „port Wewnętrzny” i „Zewnętrzny port” i wprowadź używany protokół TCP/UDP odpowiednim dziale.
7
Potwierdź wykonanie polecenia otwarcia wybranego portu, naciskając przycisk OK i powtórz opisany powyżej algorytm postępowania dla każdego nadający się do otwarcia portu (Dla Windows XP).
8
Kliknij przycisk „Start”, aby przejść do głównego menu systemu operacyjnego Windows Vista, a następnie przejdź do opcji „Panel sterowania” dla operacji otwarcia odpowiedniego portu (dla Windows Vista).
9
Rozwiń link „Bezpieczeństwo” i wybierz opcję „Zapora systemu Windows”.
10
Rozwiń węzeł „zezwalaj programowi na dostęp przez zaporę systemu Windows” i potwierdzić swoje uprawnienia administratora wprowadzeniem hasła w wyświetlonym oknie monitu systemu.
11
Wybierz opcję „Dodaj port” i wpisz żądaną wartość nazwa otwieranego portu w wierszu „Nazwa”.
12
Wprowadź odpowiedni numer w polu „Port” i wprowadź używany protokół komunikacji TCP/UDP w odpowiednim dziale.
13
W razie potrzeby skorzystaj z możliwością zmiany obszaru działania otwieranego portu i wprowadź wartość wymaganego parametru.
14
Potwierdź wykonanie polecenia otwarcia, naciskając przycisk OK i powtórz tę samą procedurę dla każdego nadający się do otwarcia portu (dla Windows Vista).
logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.