Jak otworzyć dostęp do folderów w sieci lokalnej

Otwarcie wspólnego dostępu do wybranego folderu w sieci lan jest standardową procedurą w systemie operacyjnym Microsoft Windows i oznacza korzystanie z konta administratora komputera.

Jak otworzyć dostęp do folderów w sieci lokalnej

Instrukcja

1
Wywołaj menu główne systemu operacyjnego Microsoft Windows XP w celu zainicjowania procedury otwarcia wspólnego dostępu do wybranego folderu w sieci lan i wybierz opcję „Mój komputer” (Windows XP).
2
Określ do odkrycia udostępniania folderu i wywołaj jej menu kontekstowe klikając prawym przyciskiem myszy.
3
Wprowadź opcję „Udostępnianie i zabezpieczenia” i kliknij na zakładkę „Dostęp” w wyświetlonym oknie dialogowym.
4
Zastosuj pole wyboru „udostępnij ten folder” i wpisz żądaną wartość nazwy tworzonego udziału w odpowiednie pole.
5
Skorzystaj z możliwości tworzenia opisu udziału w sekcji „Uwagi” i wprowadź maksymalną liczbę użytkowników, którzy mają możliwość jednoczesnego dostępu do wybranego folderu w sekcji „Limit użytkowników”.
6
Kliknij przycisk „Uprawnienia” do określenia kont, otrzymujących dostęp do tworzonego zasobu, i potwierdzić zastosowanie zmian przyciskiem OK (dla Windows XP).
7
Wywołaj menu główne systemu operacyjnego Microsoft Windows Vista, naciskając przycisk „Start” i wybierz opcję „Panel sterowania” dla operacji otwarcia wspólnego dostępu do wybranego folderu w sieci lan.
8
Rozwiń link „Sieć i internet”, a następnie kliknij pozycję Centrum sieci i udostępniania”.
9
Naciśnij przycisk z symbolem strzałki, aby wywołać menu serwisowego i wprowadź polecenie „Włącz otoczenie sieciowe”.
10
Potwierdź wykonanie polecenia, naciskając przycisk „Zastosuj” i wprowadź następujące polecenie „Włącz udostępnianie plików”.
11
Potwierdź wykonanie polecenia, naciskając przycisk „Zastosuj” i skorzystaj z opcji „Włącz udostępnianie, tak aby użytkownicy sieci mogły otwierać pliki” lub wybierz polecenie „Włącz udostępnianie, tak aby użytkownicy sieci mogły otwierać, zmieniać i tworzyć pliki”.
12
Potwierdź wykonanie polecenia, naciskając przycisk „Zastosuj” i otwórz menu kontekstowe podlegających otwarcie dostępu do folderu kliknięciem prawym przyciskiem myszy.
13
Wprowadź opcję „udostępnij”, a następnie naciśnij przycisk z symbolem strzałki, aby wybrać kont przeznaczonych do udostępniania plików.
14
Wybierz żądane konta w otwartym liście i kliknij przycisk „udostępnij” (dla Windows Vista).
logo
Article Categories:
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *