Jak określić serwer proxy

Serwer proxy nazywają pośredni serwer, służący do wysyłki zapytania użytkownika końcowego serwera. Proxy-serwer jest zwykle używany, aby zwiększyć szybkość pracy w sieci lub jej anonimowości.

Jak określić serwer proxy

Instrukcja

1
Upewnij się, że są zrozumiałe różnica istniejących typów serwerów proxy: HTTP proxy – najbardziej popularny rodzaj serwera, który jest kompatybilny ze wszystkimi przeglądarkami i wspierający funkcjonalność aplikacji internetowych;- Socks proxy, подразделяющийся za pośrednictwem protokołu na Socks5 i Socks4, – projektowane do obsługi wszystkich protokołów UDP i TCP/IP, ale nie jest kompatybilny z niektórymi programami internetowymi (w większości są używane IRC-klientami i internetowych pagerów);- CGI proxy – stanowią zasób sieci web i działa tylko z przeglądarką klienta programami;- FTP proxy – stosuje się w sieciach korporacyjnych z ograniczeniem dostępu do internetu firewallem.
2
Upewnij się, że jest jasna różnica w możliwości korzystania z tych typów serwerów proxy, zgodnie z ich cechami:- przezroczysty, lub transparent, – końcowy serwer żądania mogą widzieć używany serwer proxy i adres IP komputera;- искажающий – końcowy serwer dostaje fikcyjne, zniekształcony adres;- anonimy – zapewnia bezpieczne surfowanie.
3
Określ wybrany serwer proxy-serwer, korzystając z wyspecjalizowanych usług proxy checker, lub użyj następujących wizualne różnice:- CGI proxy – zwykła strona internetowa, gdzie nie są używane znaczenia słów do wyszukiwania, a adresy URL;- proxy HTTP, stanowią nazwę serwera i numer portu, oddzielone dwukropkiem: www.server.com:xxxx;- Socks proxy – wygląda tak samo, jak i HTTP, ale z numerami portów 1080 1081 lub (HTTP proxy w większości przypadków ma porty o numerach 80, 81, 8080 lub 3128);- HTTPS proxy – jeden z rodzajów HTTP i nie może być określony wizualnie (konieczne jest użycie specjalistycznego serwisu proxy checker).
4
Skonfiguruj swoją przeglądarkę dl pracy z serwerem proxy – rozwiń menu „Narzędzia” (Internet Explorer) i wybierz opcję „opcje internetowe”. Przejdź na zakładkę „Połączenia” w wyświetlonym oknie dialogowym i naciśnij przycisk „Ustawienia sieci lan”. Zastosuj pole wyboru „Łączyć się z internetem za pośrednictwem serwera proxy” i wpisz wartości nazwy i portu w odpowiednie pola. Potwierdź zastosowanie wybranych zmian przyciskiem OK (dla programu Internet Explorer).
logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.